NIEUWSARCHIEF

MTD Awards 2015 uitgereikt

25 juni 2015
Op vrijdag 19 juni werd op de Hogeschool van Hall / Larenstein te Velp door Han Thijssen / MTD landschapsarchitecten de MTD award 2015 uitgereikt aan Thomas Wolfert. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van het 2e jaar Tuin- en Landschapsinrichting. Hiertoe worden de posters geselecteerd van het eindproject met de meest overtuigende ... Lees verder

Lezing Jeroen Hoefsloot & Han Thijssen bij expositie ‘MAKEN en LATEN’

28 mei 2015
Afgelopen woensdag 20 mei 2015 gaven landschapsarchitect Jeroen Hoefsloot en Han Thijssen (partner MTD landschapsarchitecten), initiatiefnemers van het gelijknamige boek, in het kader van de expositie 'MAKEN en LATEN' in het ABC Architectuurcentrum te Haarlem een lezing over het werk van tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys. In de lezing ... Lees verder

MTD 2x IN DE PRIJZEN

28 mei 2015
Thales wint Publieksprijs BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015 In de Wester Gasfabriek maakte de jury 21 mei de uitslag bekend van de BNA Beste Gebouw van het Jaar; Rotterdam Centraal is door verkozen tot het Beste Gebouw van het Jaar. De ontwerpers, Team CS, zijn er in geslaagd een moderne ‘overstapmachine’ te maken. ‘Rotterdam ... Lees verder

Thales en ’t Brouwhuis genomineerd voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015

17 april 2015
Nog negen gebouwen zijn in de race voor de titel BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015. De jury onder leiding van Wim Pijbes (directeur Rijksmuseum) nomineerde in totaal negen gebouwen verdeeld over drie categorien. In de categorie Identiteit & Icoonwaarde: Rotterdam Centraal van Benthem&Crouwel architecten, MVSA Meyer en van Schooten ... Lees verder

Herinrichting Hoofdstraat Schijndel

20 maart 2015
Maandag 23 februari 2015 is het startsein gegeven voor de herinrichting van de Hoofdstraat in Schijndel. Met de reconstructie van de Hoofdstraat heeft de gemeente Schijndel de ambitie de ruimtelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid van het centrum als woon- en winkelgebied verder te versterken. Eén en ander in het verlengde van de herinrichting ... Lees verder

Bos op het Collectiegebouw Boijmans van Beuningen

19 maart 2015
MTD landschapsarchitecten ontwerpt samen met en in opdracht van MVRDV aan het daklandschap en de omgeving van het nieuw te bouwen collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark te Rotterdam. Het spectaculaire ronde gebouw, zal worden gerealiseerd in de noordrand van het Museumpark en wordt voorzien van een spiegelende gevel, ... Lees verder

Verbreding N279 noord 's-Hertogenbosch / Veghel

6 maart 2015
Combinatie de Vaart, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar, heeft binnen een Europese aanbesteding door de provincie Noord-Brabant de opdracht verworven voor het ontwerp en de realisatie van de verbreding van de N279 noord ’s-Hertogenbosch / Veghel van 2 naar 4 rijstroken. Voor de Europese aanbesteding heeft de provincie ... Lees verder

Landschappelijke inpassing Sluis Eefde

27 februari 2015
MTD heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat, het landschapsplan voor Sluis Eefde opgesteld. Hierin zijn de inrichting van het terrein rondom de nieuw te bouwen sluis in Eefde, en de landschappelijke inpassing van deze sluis vastgelegd. Het plan is tot stand gekomen tijdens drie werksessies met inwoners uit Eefde en vertegenwoordigers van de Dorpsraad ... Lees verder

Start uitvoering Hart van Stein

20 februari 2015
Ruim 5 jaar geleden brandde het, in het nieuwe deel van Stein gelegen, winkelcentrum tot de grond toe af. Sindsdien is de gemeente Stein, samen met ondernemers, KIBO, en 3W Vastgoed bezig een nieuw winkelcentrum te ontwikkelen. Gekoppeld aan deze ontwikkeling is tevens de ambitie de lokale woningvoorraad te upgraden en een Multifunctioneel Centrum ... Lees verder

Landschappelijke inpassing tracé N280

29 januari 2015
Sinds eind 2013 is MTD landschapsarchitecten in opdracht van de provincie Limburg betrokken bij de landschappelijke inpassing van het tracé van de N280 tussen Weert en Roermond en meer specifiek van het wegvak bij Baexum. Het betreft hierbij de bepaling van het optimale tracé ten opzicht van de kern van Baexum, de landschappelijke inpassing ... Lees verder

Ontwerpend Onderzoek Foodscapes Academie van Bouwkunst

16 januari 2015
Momenteel loopt op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam het lectoraat Foodscapes onder leiding van ruraal socioloog Han Wiskerke. Het onderzoeksprogramma, binnen de studierichting Landschapsarchitectuur, koppelt wetenschappelijk onderzoek aan ruimtelijk onderzoek. In het driejarige programma wordt door studenten onderzoek gedaan naar de ruimtelijke ... Lees verder

MTD verwerft opdracht Stationsplein en Percee Maastricht

15 januari 2015
De gemeente Maastricht heeft de ambitie om het Stationsplein en een deel van de Percee of Stationsstraat van Maastricht her in te richten en meer verblijfskwaliteit en uitstraling te geven als entree van de binnenstad en het station. Aanleiding vormen de introductie van een ondergrondse fietsenstalling en de mogelijke komst van de tramlijn Maastricht ... Lees verder

De Stadswalzone van ’s-Hertogenbosch vordert gestaag

23 december 2014
Een gigantisch project krijgt gestaag vorm in de Bossche Stadswalzone; het dek van de toekomstige 3 laagse ondergrondse parkeergarage is gesloten, de inrit naar de parkeergarage is gereed, de restauratie van de stadsmuur vordert en de Casinotuin heeft haar nieuwe inrichting gekregen. Heijmans werkt in een continue bouwstroom door en verwacht rond ... Lees verder

Presentatie Jaarboek 2014 met van MTD Campus en Groene Loper TU/e

19 december 2014
Afgelopen zaterdag 13 december 2014 vond in Rotterdam de boekpresentatie plaats van het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2014. De boekpresentatie vond plaats op Rotterdam Centraal, een ontwerp van Benthem & Crouwel architecten, Team V architectuur en West 8, dat voor het jaarboek geselecteerd is. De voorzitter van de onafhankelijke ... Lees verder

MTD ontwikkelt stedenbouwkundige visie voor Hoofdstraat-West / Hoensbroek

21 november 2014
De gemeente Heerlen, regio Parkstad, provincie Limburg en de woningcorporaties Woonpunt en de Voorzorg hebben de gemeenschappelijke ambitie om het gebied Hoofdstraat West te Hoensbroek te herstructureren. Eén en ander met name om de leefbaarheid van het gebied voor haar bewoners en bezoekers te verhogen. De herstructureringsopgave voor het ... Lees verder

Integraal plan Sint Jan, Sint Janstuin en Sint Jansmuseum

19 november 2014
Het kerkbestuur van de Sint Jan heeft de ambitie om het Sint Jansmuseum dat nu in de Bouwloods is gevestigd te ontwikkelen tot een 'laagdrempellig, attractief en educatief bezoekerscentrum dat een extra dimensie toe kan voegen aan een bezoek aan de Sint Jan'. Het moet niet alleen bestemd zijn voor toeristen, maar ook voor Bosschenaren. Daarmee zal het ... Lees verder

Inpassingsplan RijnlandRoute naar Provinciale Staten

17 oktober 2014
De inpassing van de RijnlandRoute, de provinciale oost-west verbinding van Katwijk naar de A4, is verder gedetailleerd. Gedeputeerde Staten hebben dat vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan (PIP) en leggen dat plan nu voor aan Provinciale Staten die er naar verwachting op 10 december een besluit over nemen. De verdere uitwerking en aanpassingen ... Lees verder

Corsowagen krijgt tweede leven in Museumkwartier ’s-Hertogenbosch

2 oktober 2014
Corsowagen Censuur krijgt na het bloemencorso in Zundert een tweede leven in een patio van het Museumkwartier in ’s-Hertogenbosch. Het kunstenaarsduo Heringa / Van Kalsbeek maakte van de wagen een sculptuur, als onderdeel van hun tentoonstelling 'Nachtvangst', die vanaf 13 september te zien is in het Stedelijk Museum van ... Lees verder

Fontein Gennep in werking gesteld !!!

25 september 2014
Recent is de herinrichting van het nieuwe plein bij de voormalige Zandpoort in Gennep gereed gekomen. De nieuwe fontein op het plein is in werking gesteld en direct in gebruik genomen door de plaatselijke jeugd. De pleininrichting en fontein maken onderdeel uit van het project ‘Hart van Gennep’, waarvoor MTD landschapsarchitecten van de ... Lees verder

Eerste fase Catharina Ziekenhuis nadert voltooiing

24 september 2014
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is voortdurend bezig met vernieuwing en ontwikkeling. Op dit moment wordt het hoofdgebouw gerenoveerd en de komende 2 jaar wordt een nieuw entreegebouw met hartcentrum gebouwd. De ambitie van het ziekenhuis om zich voortdurend te vernieuwen heeft ook betrekking op de terreininrichting. De routing en logistieke ... Lees verder
«  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »