Nieuws

Natuurinclusief ontwerp Parijsch-Zuid in Blauwe Kamer

1 april 2021

In het maartnummer van het vakblad de Blauwe Kamer wordt in een artikel over het ontwerpen aan de natuurinclusieve stad ‘Elk plantje telt’ het ontwerp toegelicht van MTD landschapsarchitecten voor de Hoofdplanstructuur van Parijsch-Zuid in Culemborg. Het artikel, van de hand van Sofia Opfer, beschrijft een aantal geslaagde voorbeelden van ...

Lees meer

Realisatie Rechterstraat Boxtel van start!

24 maart 2021

Op 25 januari 2021 is het startschot gegeven voor de herinrichting van de Rechterstraat in Boxtel. De Rechterstraat vormt het eerste project dat gerealiseerd wordt in het kader van de ambitieuze centrumvisie ‘Boxtel Binnen de Bruggen’, zoals dat door MTD landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente Boxtel is opgesteld. De komende ...

Lees meer

Een toekomstbestendig bos langs de A16

16 maart 2021

MTD landschapsarchitecten heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid Nederland een inrichtingsplan en beplantingsplan opgesteld voor een nieuw bos tussen de A16 en de Hogesnelheidslijn (HSL) ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. Hoofddoel is om een toekomstbestendig, duurzaam en onderhoudsarm natuurbos te ontwikkelen, dat in belangrijke mate is ...

Lees meer

Nieuwbouw Koning Wilem II Tilburg als verbinding met stedelijke context

2 maart 2021

In opdracht van en in samenwerking met EN EN architecten heeft MTD Landschapsarchitecten een ontwerp opgesteld voor de terreinen rond de nieuwbouw van het Koning Willem II College te Tilburg. Inzet van de plannen is om het alzijdige gebouw maximaal in te passen in haar landschappelijke context en de aanwezige groene kwaliteiten zo veel mogelijk te ...

Lees meer

3 projecten MTD geselecteerd voor expositie en catalogus 11th Barcelona International Biennal

15 februari 2021

Het bureau is trots om via deze kanalen te delen dat in december 2020 drie projecten van MTD landschapsarchitecten door een internationale jury zijn geselecteerd voor de 11e expositie en catalogus van de Barcelona International Biennal: - het entreeplein en boulevard Eindhoven Airport / Eindhoven i.s.m. de Bever architecten; - daklandschap en ...

Lees meer