Bureau

pand MTD

MTD landschapsarchitecten is een Nederlands ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het bureau werkt aan ontwerpen op diverse schaalniveaus voor de gebouwde omgeving en de buitenruimte, strategische visies en ontwerpend onderzoek.

MTD landschapsarchitecten
MTD landschapsarchitecten is een bureau met geschiedenis. Omstreeks 1954 vestigde Pieter Buys zich als landschapsarchitect in ‘s-Hertogenbosch. In 1998 werd het toenmalige Buys & Van der Vliet, onder de naam MTD landschapsarchitecten, voortgezet door Frank Meijer, Han Thijssen en Ruud Dubbeld.

ontwerptekeningen 1954 - nu; MTD door de jaren heen

1962 binnentuin Tilburg University
1968 De Lind 2
1968 Marktplein, Kaastheuvel
1984 Tuin van Hoof, Rosmalen
1997 Statenplein Dordrecht
1999 Heunpark, Vught
2001 Klooster Bethlehem, Haren
2002 Geitenkamp, Arnhem
2004 Regentekwartier Eindhoven
2004 Regentekwartier Eindhoven
2009 Tilburg University
2010 Moerenburg, Tilburg
2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis
2008 Bentinckspark, Hoogeveen
2014 Rijnlandroute
2016 Strandopgangen Texel
2016 Stationsplein Maastricht
2019 Visbrug
2019 Melk & Noot
2019 Melk & Noot
2020 De Wereld va Van Gogh
2021 Boxtel Binnen de Bruggen
2023 Eindhoven Airport

MTD landschapsarchitecten neemt de expertise en ervaring die in decennia is opgebouwd mee in het ontwerpproces, technische uitwerkingen, kostenanalyses en realisatie van projecten. MTD is een interdisciplinair bureau, waar ontwerp, onderzoek, financiële onderbouwing en techniek vanaf het begin samenkomen. Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen, duurzaamheidsadviseurs, ruimtelijk ontwerpers, communicatiedeskundigen en civiel- en cultuurtechnici werken samen in compacte teams. Hiermee ontstaan ambitieuze én haalbare plannen.

MTD landschapsarchitecten is een interdisciplinair bureau waar ontwerp, onderzoek, financiële onderbouwing en techniek vanaf het begin samenkomen. Hiermee ontstaan ambitieuze én haalbare plannen.

ontwerpstijl
De ontwerpstijl is door de jaren heen te omschrijven als robuust, helder en tijdloos, waarbij de grote lijn bevestigd wordt middels krachtige details; ontwerpen zijn functioneel en rijk aan onverwachte gebruiksmogelijkheden. MTD streeft naar ontwerpen die leiden tot een flexibel, verrassend en bijna argeloos gebruik. De ‘genius loci’, de ontwikkelingsgeschiedenis van een plek en de karakteristieke kenmerken, vormt een essentiële inspiratiebron. Deze wordt met name bepaald door bodem en water, maar ook het narratief van een plek vormt een essentiële inspiratiebron. Hiermee krijgen de plannen een duurzame en sterke plek gebonden identiteit.

projecten
Projecten van MTD Landschapsarchitecten zijn wereldwijd gepubliceerd en het bureau heeft vele onderscheidingen ontvangen, zoals onder meer de 1e prijs Bouwpluim, een nominatie voor de Rosa Barba Landscape Architecture Prize en de Arie Kepplerprijs voor de Koemarkt in Purmerend, de Welstandsprijs Nijmegen en een nominatie voor de Mies van der Roheprijs voor de Hessenberg in Nijmegen, de beste openbare ruimte 2012 en de beste kleine binnenstad 2013 voor het inrichtingsplan van het centrum van Venray, de 1e prijs City Brand & Tourism Landscape Award voor Zuiderzeezicht te Zwartsluis en winnaar van de 2020 rooftop awards voor het dakbos op het Depot Boijmans van Beuningen te Rotterdam.

Koemarkt
Hessenberg
Venray
Zuiderzeezicht
Depot

De projecten betreffen stedelijke opgaven zoals pleinen, straten, daklandschappen, stedenbouwkundige in- en uitbreidingen, werklandschappen en campussen. En daarnaast meer landschappelijke opgaven zoals natuurgebieden, parken, landgoederen, tuinen en infrastructurele projecten. Opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren. Beeldbepalende projecten zijn onder meer het dakbos en de omgeving van het Depot in Rotterdam, de universiteitscampus van de TU/e in Eindhoven, het landschappelijk structuurplan voor het Buitenmuseum Oud Herlaer in Sint Michielsgestel, de binnenstad van Delft en reconstructie en het landschapsplan van Vesting Muiden.

Tu/e
Muiden
Mek & Noot
Eindhoven Airport

Steeds vaker betreffen de opgaven innovatieve, strategische gebiedsontwikkelingen, waarbinnen nieuwe coalities worden gesmeed tussen meerdere opdracht gevende partijen.
MTD landschapsarchitecten ontwikkelt samen met opdrachtgevers integrale oplossingen voor actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken, zoals een klimaatrobuuste openbare ruimte, het versterken van biodiversiteit, waterbeheer, (sociale) gezondheid, schone mobiliteit, de energietransitie en circulaire economie. Trendzettende projecten zijn onder meer Melk en noot, Code Groen Tilburg, Eureka in Breda en Eindhoven Airport District.