Een duurzaam ontwerp - bezoek AZKO terrein 20 jaar na realisatie

Raambuurt Deventer 1
Raambuurt Deventer 2
Raambuurt Deventer 3
Raambuurt Deventer 4
Raambuurt Deventer 5
Raambuurt Deventer 6
Raambuurt Deventer 7
22 april 2024

Duurzaamheid en circulariteit, twee onderwerpen uit de recent door ons bureau ontwikkelde Toolkit duurzaam ontwerpen. Des te leuker is het om te constateren dat MTD landschapsarchitecten duurzame en circulaire kwaliteiten 20 jaar geleden al toepaste binnen projecten, en dat dit zoveel jaar na dato nog steeds resulteert tot een goed functionerend ontwerp!

Recentelijk bezochten we De Raambuurt in Deventer, een inbreidingswijk op het voormalige AKZO terrein. In opdracht van ‘Woonbedrijf ieder1’ heeft MTD een ontwerp opgesteld en is het gebied heringericht in de periode 2002 – 2007. De openbare ruimte van deze gezellige woonwijk wordt 20 jaar later nog steeds als zeer positief ervaren.

Wanneer we naar de duurzame bouwstenen van de woonwijk kijken, zien we circulariteit in de vorm van herbruik klinkers en keien in de rijbaan, hardstenen trottoirbanden en herbruik tegels in de parkeervakken. Klimaatadaptative kwaliteiten zijn toegepast in de vorm van bomen, biodiverse groenvoorzieningen en infiltrerende verharding en ook is er aandacht voor gezondheid met een actief gebruikt speeltuintje, speelveld, een skatebaan en een jeu de boules baan.

Al met al, een sfeervolle omgeving waarin mensen prettig wonen en verblijven, zien we duurzame omgang met bestaande materialen en een kostenefficiënte inrichting die borg staat voor een duurzame economie.