Sneak peek: bouw studentenhuisvesting op TU/e campus

TU/e studentenhuisvesting
TU/e studentenhuisvesting
TU/e studentenhuisvesting
TU/e studentenhuisvesting
TU/e studentenhuisvesting
19 maart 2024

bouw studentenhuisvesting op TU/e campus en aanleg van de Blauwe Loper

Tien jaar geleden heeft MTD landschapsarchitecten de mastervisie 'Groene Loper' opgesteld voor de TU/e campus, waarmee de basis werd gelegd voor een hoogwaardige campus wat betreft verblijfskwaliteit, natuurinclusiviteit en ecologische waarden. Waar oorspronkelijk de buitenruimte werd gedomineerd door autoverkeer en parkeerplaatsen, is er nu een aatrekkelijk en boeiend ontmoetings- en verblijfsgebied ontstaan voor studenten, medewerkers en bezoekers.

Meer recent is met het ontwerp van de 'blauwe loper', waarbinnen de nieuwe studentenhuisvestingstorens worden ingepast, die woonruimte zullen bieden aan 735 studenten, een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het campusgebied, De blauwe loper, een uitgestrekte vijverpartij, dient als retentiegebied en wateropvang voor de twee woontorens en het centrale dorpsgebied met voorzieningen als een café en werk- en studeerruimtes. 

De omgeving van de studentenhuisvestingtorens, biedt naast een ecologische en klimaatadaptieve woon- en studiewereld, een leefomgeving voor inheemse dier- en plantesoorten, waaronder honderden bomen die zullen worden toegevoegd. Het concept van de Blauwe Loper is geïnspireerd op het terrein van de Olympische Spelen van 1972 in München.

De omgeving van de studentenhuisvestingtorens en de Blauwe Loper worden momenteel aangelegd en de bomen worden aangeplant. Hiermee zal het gebied bij de start van het nieuwe studiejaar in september 2024 in gebruik worden genomen als lommerrijk woon- en studielandschap.