Kerkplein

Hoorn

Opdrachtgever(s)

Jaar van ontwerp

  • 2018 - 2020

Jaar van uitvoering

  • 2020 - 2023

Uitvoeringssom

  • € 2.300.000

Werkzaamheden MTD

  • begeleiding klankbordgroep, ontwerp VO – TO, esthetisch toezicht

Werkveld(en)

  • pleinen

De Noord-Hollandse stad Hoorn, gelegen aan het Markermeer, heeft een uniek historisch centrum en een prachtige haven. Het Kerkplein is onderdeel van het weefsel van het centrumgebied en was een plek met veel onbenutte kwaliteiten. Naast de Grote Kerk, die midden op het plein staat, grenzen aan het plein het voormalige Sint Jans Gasthuis, het Admiraliteitspoortje, horecazaken en winkeltjes. Echter werden bij aanvang van de opdracht de potentie van dit plein niet benut, gezien het voornamelijk fungeerde als parkeerterrein.

MTD landschapsarchitecten heeft in 2018 de opdracht verworven voor herinrichting van het Kerkplein in het kader van de Binnenstadvisie, met als doel een voor alle seizoenen aantrekkelijk Kerkplein. Over de transitie werd al vele jaren gepraat, maar de complexiteit van de ruimtelijke vraagstukken leidde tot de oprichting van een klankbordgroep. De klankbordgroep, bestaande uit winkeliers, bewoners, horecaondernemers en de ontwikkelaar van het hotel in de Grote Kerk, kreeg van de gemeente de bevoegdheid om een ontwerper te selecteren. De keuze van de klankbordgroep viel op MTD landschapsarchitecten.

MTD landschapsarchitecten is in nauwe samenwerking met de klankbordgroep aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een breed gedragen en integraal ontwerp. Naast het behoud van een aantal parkeerplaatsen moest rekening worden gehouden met de plannen voor de Grote Kerk (hotel), het stallen van fietsen, de terrassen voor de horeca in het zomerseizoen, laden en lossen, taxi's, groen, veiligheid en evenementen.

MTD landschapsarchitecten heeft de klankbordgroep begeleid en de input geïntegreerd in de uitwerking van de verschillende ontwerpfases. Daarna is het plan in samenwerking met het bouwteam technisch voltooid, zijn de bouwkosten geraamd en vervolgens uitgewerkt tot realisatie. Tijdens de uitvoeringsperiode verzorgde MTD het toezicht en ondersteunde onze technische specialisten de gemeente met esthetische en technische vraagstukken.

De nauwe samenwerking met de klankbordgroep en andere stakeholders heeft geleid tot een ontwerp met draagvlak en enthousiasme. Dankzij de interactie en participatie is het plan mooier en rijker geworden.

De beeldkwaliteit van het Kerkplein is sterk verbeterd. Van een vergeten plein met parkeerfunctie en onduidelijke identiteit is het plein getransformeerd tot een fraai monumentaal plein met oog voor detail en de rijke cultuurhistorie van Hoorn. Aanvullende zitgelegenheid en de toevoeging van een waterelement zorgt voor extra beleving. Tevens heeft de herontwikkeling geleid tot een impuls voor het centrumgebied en het winkelcircuit.