Kernwinkelgebied

Tilburg

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Tilburg

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • pleinen

Het centrum van Tilburg is volop in beweging. Om het kernwinkelgebied te versterken
is er in samenwerking met de gemeente Tilburg, Wereldhave en het planteam Openbare
Ruimte een integraal stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte
ontwikkeld. Bebouwde ontwikkelingen en nieuwe straten krijgen op een eigentijdse wijze
vorm en worden ingepast binnen de bestaande structuren van het historische centrum.
De bestaande kwaliteiten en materiaalgebruik dienen hierbij als inspiratie voor het nieuwe
ontwerp.

Naast het versterken van het centrum als winkel-, verblijfs- en ontmoetingsgebied,
vormen vergroening en het creëren van oplossingen voor hittestress en waterberging
belangrijke doelstellingen van de plannen. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt
het beplantingsplan, die volledig is afgestemd op het verkoelen van de openbare
ruimte, droogtebestendig is en bovendien zorgt voor een verhoging van de stedelijke
biodiversiteit. Tilburg krijgt hiermee een natuurinclusieve openbare ruimte die klaar is voor
de toekomst.