DE FAAM

Breda

Opdrachtgever(s)

 • V.O.F. Fijn Faam Fantastisch (Stebru + Synchroon)

Oppervlakte

 • 2,8 ha

Jaar van ontwerp

 • 2020 - heden

Jaar van uitvoering

 • 2025 - heden

Werkzaamheden MTD

 • Landschapsontwerp visie, VO, DO

Extra informatie

 • in samenwerking met:
  Havermans Hielkema Architecten
  RHO Adviseurs
  gemeente Breda
  De Beeldenfabriek

Werkveld(en)

 • openbare ruimte
 • stedenbouw
 • terreinen rond gebouwen
 • bouwkundige elementen

DE FAAM is een iconische fabriek in Breda geopend in 1912. DE FAAM was voorheen een suikerwerkfabriek die snoepgoed wereldwijd exporteerde en sloot op 1 januari 2014 haar deuren. Het kenmerkende gebouw, met zijn oude schoorsteen en herkenbare letters op de gevel, ademt het industriële erfgoed van de stad.
Ontwikkelaars Stebru en Synchroon hebben de handen ineengeslagen om DE FAAM nieuw leven in te blazen. Het complex, inclusief de omliggende omgeving, ondergaat een transformatie naar een energiek, stedelijk woon- en werkmilieu met respect voor het historisch erfgoed. Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn integrale onderdelen van deze ontwikkeling.
De focus van het project is om verschillende stedelijke doelgroepen met de stad te verbinden en op wijkniveau vormt DE FAAM samen met de naastgelegen ontwikkeling Eureka! het Kwartier, een nieuwe groene stadswijk binnen CrossMark. DE FAAM zorgt ook voor versterking van buurten zoals Belcrum, Doornbos-Linie en het Liniepark, door het diverse woningaanbod en voorzieningen.
MTD kreeg de opdracht het landschapsontwerp te verzorgen voor dit nieuwe woon- en werkmilieu. De doelgroep omvat een diverse mix, ongebonden aan leeftijd of inkomen, maar verenigd door een gezamenlijke ondernemende, creatieve, eigenzinnige en optimistische leefstijl.
Het stedenbouwkundig plan voor Het Kwartier wordt gevormd door een assenkruis, verbindend met aanliggende wijken. Groene lopers definiëren verblijfsplekken en creëren diverse zichtlijnen. Het groene plein in het hart van de ontwikkeling biedt ruimte om te verblijven, spelen en ontmoeten. DE FAAM draagt bij aan duurzame mobiliteit door de nabijheid van het station en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Duurzaamheid staat centraal in het ontwerp, met groene daken, natuurinclusieve elementen en het gebruik van duurzame materialen. Het streven is een gezonde, autoluwe leefomgeving die bijdraagt aan biodiversiteit en sociale interactie.
In DE FAAM vinden diverse doelgroepen, waaronder studenten, huurders en kopers, een plek. Collectieve ruimtes, ontmoetingsplekken en groene elementen bevorderen buurtgevoel en stedelijke dynamiek. DE FAAM herrijst als een eigentijdse leefomgeving met respect voor het verleden, verankerd in Breda's stedelijke weefsel.