Werkzaamheden Oudedijk Odiliapeel van start

11 augustus 2020

Begin 2018 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Oudedijk te Odiliapeel. Eén en ander kwam tot stand in een intensieve samenwerking met een breed samengestelde lokale klankbordgroep en kan daarmee op veel draagvlak en enthousiasme rekenen.
Binnen het inrichtingsplan blijft de Oudedijk de ontstaansbasis van en lange, rechte weg dwars door het dorp, die zij altijd geweest is. Hiermee wordt de identiteit van het Peel ontginningsdorp versterkt. In combinatie met een aantal verkeerskundige maatregelen, wordt het doorgaande verkeer door het dorp ontmoedigd.
De Oudedijk en de pleinruimte aan de Oudedijk worden vooral verblijfsruimt- en ontmoetingsruimte en een gebied waar fietsers en voetgangers zich veilig kunnen bewegen. De inrichting versterkt de verblijfskwaliteit, het groene karakter en de eigen identiteit van het dorp. Er ontstaat een aantrekkelijk en groen centrum voor het dorp, met ruimte voor evenementen.

Na een planvormingsproces van ruim twee jaar, start nu de realisatie van de plannen en gaat de schop de grond in. Afgelopen zomer heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden waarbij het lokale aannemingsbedrijf Jan Selten uit Uden het beste uit de bus kwam en het werk gaat uitvoeren. Op maandag 24 augustus wordt gestart met de werkzaamheden van het ruim 1000 meter lange lint. Naar verwachting zullen de werkzaamheden één jaar duren en zal het werk in juli 2021 gereed zijn.
Het bureau wenst de aannemer veel succes met deze klus en volgt de voortgang met interesse.