Eerste boom Melk & Noot geplant!

10 oktober 2019

Ongeveer een jaar na het inzenden van de definitieve plannen van Melk & Noot voor de Prijsvraag Brood en Spelen, was er afgelopen donderdag 3 oktober 2019 een bijzonder moment in de voortgang van het project. Samen met de Melkbrouwerij werd MTD landschapsarchitecten in de gelegenheid gesteld om aan het College van Rijksadviseurs, de Provincie Overijssel en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een update te geven met betrekking tot de voortgang van het project. In de koeienstal van de Melkbrouwerij, even ten westen van Lettele, werden met uitzicht over de landerijen de plannen gepresenteerd. De aanwezigen waren erg enthousiast over de plannen en eerste stappen naar realisatie.

Melk & Noot introduceert een natuurinclusief landbouwsysteem, waarbinnen voor de Melkbrouwerij een combinatie wordt geïntroduceerd van houtwallen, die eetbare vruchten leveren voor het vee en stripgrazen. Hiermee wordt de historische kleinschaligheid van het aanwezige kampenlandschap hersteld en ontstaat een recreatief aantrekkelijk cultuurlandschap. Daarnaast worden de ecologische waarden en biodiversiteit versterkt en ontstaat er een toename van lokale producten op de markt. De plannen zetten hiermee niet alleen in op een verandering van de leefomgeving op korte termijn, maar ook op een duurzaam en gezond landschap voor toekomstige generaties.
Na de presentatie werd samen met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de Provincie Overijssel de eerste boom geplant. Een bijzonder moment; deze walnoot zal deel uit gaan maken van het systeem van voedselwallen van de Melkbrouwerij.
Het was een vruchtbare dag en een belangrijke stap naar een gezonder boeren landschap!