Opening brug Laan naar Parijsch

3 oktober 2019

Donderdag 26 september 2019 is door Wethouder Collin Stolwijk de nieuwe brug in de Laan naar Parijsch in Culemborg feestelijk geopend. Eén en ander volgde kort na de plaatsing van twee markante lichtzuilen op de brug, waarmee deze de iconische imagodrager en entrée van het nieuwe woongebied Parijsch gaat vormen.
Bijzonder detail van de lichtzuilen vormt de verlichting; iedere avond om 21.55 uur, als de papklok klinkt in de binnenstad, verandert de lichtkleur in de zuilen van wit naar rood. De papklok was vroeger het signaal dat de stadspoorten dicht gingen en een oproep voor bewoners op om binnen de poorten van de vestingstad Culemborg te komen, nog een bord pap te eten en daarna naar bed te gaan.
De brug in de Laan naar Parijsch vormt onderdeel van een familie van bruggen en sluit wat betreft vormgeving aan bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Belangrijke aangrijpingspunten voor de vormgeving zijn contextueel. Zo biedt de brug een onderdoorgang, via welke voetgangers de avontuurlijke struinroute door de wijk kunnen volgen en ter plaatse van de brug op waterniveau de laan kunnen passeren.
De lichtzuilen vormen door hun vormgeving en detaillering bijzondere accenten op de brug. Ze zijn gematerialiseerd in cortenstaal, passend bij de cultuurhistorische context, en hebben een betekenis als functionele en esthetische verlichtingselementen; via uitgelaserde en in breedte verlopende snedes valt het LED licht naar buiten en kan aangepast worden in kleur.

In februari 2016 kreeg MTD landschapsarchitecten van de CV Parijsch (gemeente Culemborg en Mourik Groot-Ammers BV) opdracht voor het opstellen van een Hoofdplanstructuur voor de wijk Parijsch Zuid te Culemborg. Aangrijpingspunten zijn steeds gezocht in de ruimere context en het uiteindelijke ‘eindbeeld’ van het woongebied. In eerste instantie betreft dit de samenhang van het nieuwe woongebied en het aangrenzende , unieke landschap ten zuidwesten van Culemborg. De nieuwe woningbouwontwikkeling van ongeveer 1350 woningen aan de westzijde van Culemborg vormt de verbindende schakel tussen het stedelijk gebied van Culemborg en het aangrenzende landschap. Aspecten, die hierbij een rol spelen zijn ondermeer recreatieve routes, de beleving van natuur en cultuurhistorie (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en het naar binnen halen van groen en water.
In het plan worden de structuurdragers helder gedefinieerd; de Noord - Zuid structuren, die direct gerelateerd zijn aan de oorspronkelijke structuur van polders, kades en waterwerken en de Oost - West georiënteerde structuren, die een nieuwe tijdslaag vormen. Zij bieden optimale kansen voor gebruik en beleving. Voorop staat de ambitie om een stevige en duurzame groenstructuur te ontwikkelen. Structuurelementen, die hierbij een rol spelen zijn ondermeer de natuurlijke oevers met hoge ecologische waarden en de natuurlijke en eenvoudig te beheren bermen en robuuste bomenlanen. Zij bepalen het landschappelijk karakter van Parijsch; uitzichtpunten, bruggen, archeologie en boomgaarden voegen hier binnen de stedenbouwkundige hoofdopzet een belevings- of ‘avonturencomponent’ aan toe, die Parijsch tot een bijzonder aantrekkelijke woonlocatie maakt.