Centrumvisie Boxtel Binnen de Bruggen in Beeldvormende Raad

22 augustus 2019

Dinsdag 20 augustus 2019 presenteerde MTD landschapsarchitecten de centrumvisie ‘Boxtel Binnen de Bruggen’, in een beeldvormende raadsvergadering te Boxtel. De openbare, interactieve bijeenkomst, waar naast de gemeenteraad van Boxtel ook burgers, ondernemers en andere belanghebbenenden waren uitgenodigd om input te leveren, werd een inspirerende avond, waarbij het plan bijzonder positief werd ontvangen.
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om via de website van de gemeente Boxtel alsnog op het stuk te reageren (BBdB@mijngemeentedichtbij.nl).
De komende weken zal de geleverde input in het stuk worden verwerkt en zal de gepresenteerde centrumvisie definitief worden gemaakt.
Download hier de voorlopige visie document Boxtel Binnen de Bruggen