Marckhoek

Breda

Opdrachtgever(s)

 • Schonk, Schull & Compagnie
 • Synchroon
 • Vesteda

Oppervlakte

 • 2.2 ha

Jaar van ontwerp

 • 2008 - 2010

Jaar van uitvoering

 • 2011 - 2014

Uitvoeringssom

 • € 2.100.000

Werkzaamheden MTD

 • stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan
  openbare ruimte, begeleiding uitvoeringsvoorbereiding

Extra informatie

 • In samenwerking met
  C5 Architecten

lommerrijk wonen in het Markdal

Aan de rand van de kern van ‘t Ginneken, in het beekdal van de Mark, ligt het nieuwe woongebied Buitenplaats Marckhoek.
MTD landschapsarchitecten kreeg in 2008 opdracht van Vesteda en Synchroon Projectontwikkeling om in samenwerking met Compositie 5 een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het woongebied en dit uit te werken in een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Hiernaast is MTD verantwoordelijk geweest voor de technische uitwerking en begeleiding bij de uitvoering.

Eerste inzet van het stedenbouwkundige plan is om de unieke kwaliteiten van het gebied met haar ligging direct tegen het centrum van ‘t Ginneken en landschappelijke setting in het beekdal van de Mark en in de directe nabijheid van het buitengebied te versterken. Hierbij wordt aangesloten op een lange traditie van buitenplaatsen langs de Mark en wordt een bijzonder en exclusief woongebied aan ‘t Ginneken toegevoegd.
De relatie met ‘t Ginneken wordt versterkt door een route haaks op de Mark, welke het nieuwe woongebied voor voetgangers verbindt met de Ginnekenweg; de ‘dorpse zijdeur’ van het plan. Via deze route ontstaan vanuit ‘t Ginneken doorzichten naar de Mark en wordt het nieuwe woongebied verankerd met haar omgeving; er ontstaat een ‘rondje ‘t Ginneken’. Ook de tuin van de uitspanning Oncle Jean krijgt een directe entree vanuit het nieuwe woongebied.
De samenhang met het landschap van de Mark wordt in eerste instantie versterkt door het behoud van de aanwezige monumentale bomen en het aanwezige hoogteverschil. Tevens wordt er een route geïntroduceerd langs de Mark, die een directe verbinding creëert tussen het woongebied en het buitengebied. Hier is aan de Duivelsbruglaan tevens de hoofdentree van Buitenplaats Marckhoek gesitueerd; gemarkeerd door een monumentale poort. Vanaf deze zijde wordt de ondergrondse parkeergarage ontsloten, welke in het aanwezige hoogteverschil is ingepast.
Direct langs de Mark zijn twee appartementengebouwen van zes bouwlagen geïntroduceerd, met een architectonische expressie die refereert aan het Bauhaus. Aanwezige bomen en hoogteverschil bieden hierbij een fraai decor. Een stelsel van keermuren markeert de overgang naar het Markdal; zij hebben een waterkerende functie en bepalen de overgang van een meer parkachtige inrichting rond de gebouwen naar een meer natuurlijke inrichting direct langs de Mark. Nabij de entrees van de appartementen ontsluiten brede trappartijen deze uiterwaarden van de Mark.
Waar het woongebied grenst aan de achterzijde van een aantal particuliere kavels van ‘t Ginneken zijn patiowoningen geïntroduceerd. Hiermee ontstaat aan deze zijde een fraaie overgang naar ‘t Ginneken.