Nieuwe toekomst voor de Gerarduskerk in Gemert

26 november 2020

MTD landschapsarchitecten werkt in samenwerking met De twee Snoeken architecten aan een masterplan voor de herinrichting van het gebied rond de Gerarduskerk in Gemert. Woningcorporatie Goed Wonen heeft de ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een nieuw groen woongebied, waarbij de kerk een nieuwe bestemming krijgt.

De Gerardus Majellakerk, zoals de kerk volledig heet, ligt centraal in de dorpskern van Gemert. De kerk ligt noordelijk van de Rips, een oud veenriviertje dat oorspronkelijk van het hoogveen van de Peel naar het lager gelegen Aa-dal liep, en nu nog steeds onderdeel uitmaakt van het dorpse weefsel van Gemert.
Het kloeke kerkgebouw met vrijstaande toren stamt uit 1957. Het is door architect Jan de Jong in Bossche School stijl vorm gegeven als een groot overdekt plein waar de parochiegemeenschap kon samenkomen.
Begin jaren ‘80 bleek deze nieuwe Gemertse kerk al weer te groot. Met de inpandige vestiging van woningen en een bibliotheek werd de kerkruimte verkleind. Met het recent verdwijnen van de bibliotheek en de geheel in onbruik geraakte kerk, wordt nu opnieuw gezocht naar een nieuwe invulling. Niet alleen de herontwikkeling van de kerk wordt bestudeerd, maar ook nadrukkelijk de potenties die een transformatie van de directe omgeving van de kerk kunnen bieden; het plein voor de kerk, de aanliggende winkelstraat, het kerkhof en De Rips bieden kansen om de omgeving van de kerk te transformeren naar een samenhangend en groen parkgebied met De Rips als historische en groen / blauwe drager.