Nieuw Bergen; een duurzaam hoogstedelijk woongebied krijgt vorm

17 november 2020

MTD landschapsarchitecten werkt in opdracht van gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed en in samenwerking met MVRDV aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van het nieuwe Eindhovense stadsdeel Nieuw Bergen. Voor dit iconische en spraakmakende project worden vier nieuwe woongebouwen ontwikkeld en een drietal bestaande gebouwen getransformeerd. Nieuw Bergen wordt een groen en eigentijds woongebied in één van de meest authentieke en populaire wijken van Eindhoven en zal circa 220 woningen en diverse publieksfuncties omvatten.
MTD geeft vorm aan de openbare ruimte; aan de pleinen, straten en groenvoorzieningen, die voor een belangrijk deel gesitueerd zijn op ondergrondse parkeerkelders. Daarbij zullen de hoogst mogelijke ambities met betrekking tot biodiversiteit en klimaatadaptatie worden gerealiseerd.

In het nieuwe woongebied wordt ondergronds geparkeerd en is de auto te gast. Het beeld van de openbare ruimte wordt bepaald door bloemrijke vaste beplanting en grote solitaire bomen. Zij sluiten aan op de terrassen en transparante plinten van de aangrenzende bebouwing. De afwisseling van zon en schaduw levert een aantrekkelijke openbare ruimte op met een hoge verblijfskwaliteit. De plannen sluiten hiermee aan op de principes van het Eindhovense concept van de ‘Boeiende Binnenstad’.
De ontwikkeling van de plannen verloopt integraal; bouwkundige en civiele techniek gaan gelijk op met de realisatie van maximale duurzaamheid en monumentaal groen. Met de realisatie van Nieuw Bergen wordt ruim 3.200 m2 hoogwaardig groen en biodiversiteit toegevoegd aan de binnenstad van Eindhoven. Hemelwaterretentie onder de verhardingen in combinatie met capillaire infiltratie onder de beplantingen vormt hierbij een integraal onderdeel van de planuitwerking.

In het komende jaar zal in samenwerking met SDK Vastgoed, MVRDV, de gemeente Eindhoven en omgeving en andere betrokkenen een definitief inrichtingsplan voor de openbare ruimte van Nieuw Bergen worden ontwikkeld. Eind 2024 zal het project gerealiseerd zijn.

zie verder:
www.nieuwbergen.com
www.sdkvastgoed.nl
www.mvrdv.nl