Kloosterplein Valkenswaard in uitvoering

25 juni 2020

Momenteel is de firma Van Doorn Infra uit Schijndel bezig met de realisatie van het Kloosterplein. Het Kloosterplein is één van de vele herinrichtingsplannen van MTD landschapsarchitecten in het Centrum van Valkenswaard. Eerder al werden het Carillonplein, het Kerverijplein en het Richterpad heringericht en werd er een grootschalige vergroening doorgevoerd op de Corridor.

Valkenswaard is sinds 2018 bezig aan een grootschalig masterplan ter verbetering en vergroening van haar centrum. De oorsprong van het masterplan ligt in de wetenschap dat, met de realisatie van de nieuwe provinciale weg (N69) van Veldhoven naar de Belgische grens, de oude drukke doorvoerroute van Eindhoven naar Lommel door het centrum komt te vervallen.
Belangrijke thema’s die MTD in haar planvorming meeneemt zijn functionaliteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Door introductie van extra groen [bomen en beplantingsvakken] en ondergrondse voorzieningen wordt gestreefd naar een hogere belevingswaarde, het tegen gaan van hittestress en het voorzien in waterberging. Door optimaal gebruik te maken van al aanwezige materialen wordt enerzijds materiaalverspilling / milieubelasting verminderd en anderzijds worden de kosten in de hand gehouden.

Het straatwerk is bijna gereed en eind juni hopen we het plein, inclusief groene bomen, op te leveren. Door toepassing van kokoskluiten kunnen we half juni nog steeds bomen planten. Resten nog de verlichting, elektrische laadpalen en enkele inrichtingselementen en Valkenswaard is weer een mooi ‘plein’ rijker.