Bouw Carolus fase 2. te 's-Hertogenbosch van start

18 juli 2019

Met het plaatsen van een nieuwe verdiepingsvloer in het bouwblok van de sociale huurwoningen, gaf wethouder Roy Geers 26 juni 2019 het startsein voor de bouw van totaal 63 woningen in fase 2. van het Carolus. Na een woordje van Jaap van Engelshoven en Roy van Geers, kregen de toekomstige bewoners op deze warme, zonovergoten woensdagmiddag de gelegenheid om het glas te heffen en een kijkje te nemen bij hun toekomstige woning. Het was tevens een perfecte gelegenheid om kennis te maken met elkaar.
Naast 44 koopwoningen, omvat het plan een blok met 19 sociale huurwoningen. Het vormt de tweede fase van een nieuwe woonbuurt op het terrein van het voormalige Carolusziekenhuis. Fase 1 omvatte 80 verschillende types woningen; van stadswoningen met een oppervlakte van circa 500m³ tot vrijstaande villa’s van circa 940m³.
Het architectonisch ontwerp van de woningen is van Mulleners&Mulleners architecten.
Carolus mag zich met recht onderscheidend noemen; de wijk heeft zich ontwikkeld tot een prachtig en lommerrijk woongebied. www.carolusdenbosch.nl

MTD landschapsarchitecten kreeg in eerste instantie in 2007 van de drie ontwikkelende partijen; AM Wonen, BPD en Slokker Vastgoed opdracht tot het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een bomennotitie voor het nieuwe woongebied. In tweede instantie kreeg het bureau in 2011 opdracht voor het actualiseren van het stedenbouwkundige plan en het opstellen van een beeldkwaliteitplan, een bomennotitie en een inrichtingsplan openbare ruimte.
Het plangebied Carolus / de Herven ligt op een strategische plek in ‘s-Hertogenbosch; op korte afstand van de binnenstad, op loopafstand van het Prins Hendrikpark en de IJzeren Vrouw, tegenover het nieuwe stedelijke knooppunt van Station-Oost en met een zeer directe ontsluiting op de A2. De transformatie van het gebied tot nieuw woongebied vormde een kans om de oorspronkelijke identiteit van de plek te (her)ontdekken en een (her)nieuwde) betekenis te geven. Het landschappelijke en stedenbouwkundig plan reageert hierop, door de groen-blauwe kwaliteiten van het gebied, bestaande uit een waardevol bomenbestand en een oost-west verlopende waterpartij, tot uitgangspunt te kiezen. In aansluiting hierop is de groene randzone versterkt en de waterrand ingezet als een belangrijke kwaliteit voor het wonen in het gebied.Als belangrijke structuurdrager van het woongebied is een prominente noord-zuid verbinding geïntroduceerd; deze ‘parkway’ verbindt de entree van het nieuwe woongebied met de oude, beplante Hervensedijk. Parkway, waterstructuur en groene randzone vormen twee groene kamers, waarin de woningen zijn gesitueerd. Zij worden maximaal ingepast in het landschap en oriënteren zich wat betreft rooilijnen en uitzicht op de groen-blauwe structuurdragers van het plan. Zo zijn er de woningen langs de parkway, die met een samenhangend architectonische beeld en subtiele schakeling de ruggegraat van het plan versterken; de grondgebonden twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen in de twee groene kamers, die in maat en schaal aansluiten bij de reeds gerealiseerde woningen van de 1e fase en de bouwblokken van de stadswoningen, die de overgang vormen tussen de grondgebonden woningen in de groene kamers en de groen-blauwe zone en zich wat betreft woningtypologie, volume en wijze waarop ze op het maaiveld staan, nadrukkelijk onderscheiden van de andere woongebouwen. Zij zijn bijzonder en sculpturaal vormgegeven en liggen als solitairen in de groenblauwe zone. Het compacte blok met rijwoningen vormt ook een bijzondere woongebouw dat de 1e fase, oostelijk van de parkway afrondt.
Het parkeren in het plan is georganiseerd op het maaiveld; op een drietal binnenterreinen, een aantal compacte langs- en haaksparkeerstroken langs de belangrijkste woonstraten en op de eigen kavel. Door het strategisch inzetten van de parkeeroplosssingen, worden de parkway en de groen-blauwe zone zoveel mogelijk vrij gehouden van geparkeerde auto’s.
Voor het architectuurbeeld is gestreefd naar een eigentijdse vertaling van de Bossche stijl: baksteen architectuur in warme tinten en een zorgvuldige en rijke detaillering met bijvoorbeeld verbijzonderingen van de entree, raamsparingen en dakbeëindigingen. De verschillende woningtypes zijn expliciet