Vernieuwde Rechterstraat feestelijk geopend!

24 november 2021

Onder toeziend oog van vele belangstellenden is eind oktober de opnieuw ingerichtte Rechterstraat in Boxtel feestelijk geopend. Hiermee is opnieuw een project gerealiseerd binnen de ambitieuze Centrumvisie ‘Binnen de Bruggen’, zoals dat door MTD landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente Boxtel is opgesteld.

De herinrichting van de Rechterstraat zet in op de verdere versterking van het historische karakter van de kern van Boxtel en sluit daarmee aan op de eerder gerealiseerde Cultuur-historische as. Door het gekozen materiaal, het zogeheten Italiaanse porfier, is een eigentijds straatbeeld ontstaan dat refereert aan het historische profiel en waarmee de gevels veel beter tot hun recht komen. De belangrijkste ingreep is misschien wel het terugbrengen en zichtbaar maken van de historische Binnendommel door de introductie van een smalle waterstroom en bruggetjes. Op plekken waar dit laatste niet mogelijk was, verwijst speciaal bewerkte natuursteen in de verharding naar de oorspronkelijke Binnendommel.
De Rechterstraat is vergroend doordat op markante punten zwarte elzen zijn geplaatst. Zij versterken met hun ‘water-gerelateerde’ karakter het beeld van de Dommel in het centrum van Boxtel.
De introductie van speciaal voor Boxtel ontworpen Baniermasten, markeren de 3 entrees naar het historische Centrum van Boxtel Binnen de Bruggen.

MTD landschapsarchitecten stelde.in opdracht van de gemeente Boxtel, in samenwerking met de werkgroep Rechterstraat, het inrichtingsplan op voor de Rechterstraat. Daarnaast vielen ook de uitvoeringsvoorbereiding, de aanbesteding en het esthetisch toezicht onder verantwoordelijkheid van MTD. De realisatie door aannemer Heijmans uit Rosmalen startte in januari en heeft ongeveer een half jaar geduurd.

links kranten artikelen:
Brabants Dagblad
Brabants Centrum