Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

vacatures

groepsfoto MTD 2015 park Stadswalzone

MTD landschapsarchitecten zoekt een technisch adviseur / projectleider

MTD landschapsarchitecten is een integraal werkend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. In een karakteristiek pand in het centrum van ’s-Hertogenbosch werken circa 25 ambitieuze ontwerpers en adviseurs aan zeer uiteenlopende en spraakmakende projecten in binnen- en buitenland.

Omdat de meeste projecten van MTD tot werkelijke uitvoering komen beschikt MTD over een team van technisch adviseurs en medewerkers die werken aan de bestek- en werktekeningen, (RAW-) bestekken, begrotingen, aanbestedingen en die verantwoordelijk zijn voor de directievoering en het toezicht op de uitvoering. Ter versterking van dit technische team zoeken wij een gepassioneerde en ervaren adviseur die als projectleider leiding geeft aan de voorbereiding en begeleiding van projecten. Een zelfstandige teamspeler, een controlerende middenvelder.

De taken voor de beoogde kandidaat zijn o.a.:
• sturen, coördineren en controleren van ontwerp-, voorbereiding- en uitvoeringsprocessen
• technisch, zakelijk en procesmatig begeleiden van ontwerpers/landschapsarchitecten.
• mede leiding geven aan een team technisch ontwerpers / technisch medewerkers
• opstellen, begeleiden, controleren van bestekken, tekeningen, begrotingen etc.
• opstellen van projectvoorstellen en offertes voor acquisities
• directievoering, begeleiding van de uitvoering

Wij denken aan een ondernemende en doortastende persoonlijkheid met initiatief, lef, verantwoordelijkheid. Affiniteit met het ontwerpproces en inzicht over de verschillende fasen van het planproces zijn onontbeerlijk, evenals een goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Uitgesproken sterk als intermediair tussen ontwerp en techniek en tussen opdrachtgever/architect en aannemer. Een meerjarige ervaring is zeer gewenst, overtuigende communicatieve eigenschappen zijn vereist evenals de daarbij behorende uitvoeringsgerichte civieltechnische en cultuurtechnische kennis.

MTD biedt een uitdagende baan in creatieve en professionele omgeving. Wij zoeken een kandidaat met een optimale beheersing van de Nederlandse taal, ervaring in een soortgelijke positie en een opleiding ‘Realisatie’ aan de Hogeschool van Hall-Larenstein te Velp of gelijkwaardig.

Reacties met een motivatie, een cv en eventuele aanbevelingen voor maandag 3 juli a.s. richten aan: mtd@mtdls.nl t.a.v. Han Thijssen.

MTD heeft ruimte voor stagiairs


Voor landschapsarchitectuur / ruimtelijk ontwerp is er weer een stageplek beschikbaar vanaf september 2017. Voor techniek / technisch ontwerp is er een stageplek beschikbaar vanaf april 2017.

Tijdens je stage maak je deel uit van een interdisciplinair ontwerpteam en werk je gelijktijdig aan verschillende projecten. Er is plaats voor ambitieuze en getalenteerde kandidaten, met affiniteit met de openbare ruimte, landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur.

landschapsarchitectuur / ruimtelijk ontwerp (minimaal 6 maanden)
De vele componenten van het ontwerpproces kom je in je stage tegen, zoals de onderzoek- en schetsfase, afstemming met opdrachtgevers en andere partijen, de uitwerking, visualisatie en presentatie. Het gaat om projecten van uiteenlopend schaalniveau, van de landschappelijke inpassing van grootschalige infrastructuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen tot de vormgeving van kleinschalige inrichtingselementen voor de openbare ruimte. We verwachten dat je leergierig en creatief bent en goed Nederlands en Engels spreekt en schrijft. Geschikte opleidingen: Wageningen UR, Van Hall Larenstein, HAS landscape design, DAE, HKU, AKV St. Joost. Vereiste basisvaardigheden: AutoCAD, Adobe Indesign/ Illustrator/ Photoshop en Sketch-up.

Eventuele vragen en je aanmelding, voorzien van een CV en portfolio, kun je richten aan mtd@mtdls.nl t.a.v. Carola Heijndijk.

techniek / technisch ontwerp (minimaal 3 maanden)
De vele componenten van het ontwerp en voorbereidingsproces kom je in je stage tegen. Je werkt aan de detaillering, calculatie en de technische uitwerking van inrichtingsplannen op verschillende schaalniveaus, met name ook aan de opstelling van bestek- en werktekeningen en RAW-bestekken. We verwachten dat je leergierig en doortastend bent en goed Nederlands spreekt en schrijft. Geschikte opleidingen; Van Hall Larenstein, tuin- en landschapsarchitectuur, richting ‘realisatie’, HAS landscape design/ tuin- en landschapsmanagement. Vereiste basisvaardigheden: AutoCAD en RAW bestekprogrammatuur. Vaardigheid in Sketch-up en Adobe Indesign/Illustrator/Photoshop is een pré.

Eventuele vragen en je aanmelding, voorzien van een CV en portfolio, kun je richten aan mtd@mtdls.nl t.a.v. Carola Heijndijk.