KLIMAAT­ROBUUST LANDSCHAP

In de regionale en landschappelijke ontwerpopgaven van het bureau hebben actuele thema’s van duurzaamheid een prominente rol. Vanuit een studie naar de specifieke landschappelijke kwaliteiten oftewel de ‘genius loci’ van een plek, worden uitgangspunten geformuleerd voor de planvorming, waarbij deze kwaliteiten worden behouden en versterkt en daarnaast nieuw en eigentijds programma wordt toegevoegd; landschapsbouw, natuurbouw, circulaire landbouw en recreatief medegebruik of de beleving van het landschap gaan hierbij hand in hand. Middels ontwerpend onderzoek wordt er gezocht naar integrale oplossingen voor uitdagende vraagstukken. Van grootschalige wateropgaven waarbij veiligheid en natuurontwikkeling voorop staan, tot het vinden van innovatieve oplossingen voor een duuraam en natuurinclusief agrarisch grondgebruik.

Vanuit de ‘genius loci’ van een plek, worden uitgangspunten geformuleerd waarbij kwaliteiten worden behouden, versterkt en nieuw en eigentijds programma wordt toegevoegd.

Het is overigens een benadering, die niet nieuw is; in tijden dat de technische mogelijkheden niet onbegrensd waren, bepaalden gedurende vele eeuwen de mogelijkheden en onmogelijkheden van het landschap de occupatie van de mens. Bewoning vond plaats, waar grondwater bereikbaar was en waar geen overstromingsgevaar dreigde; akkers werden aangelegd op overgangen van hoog naar laag, waar de bodem voldoende vruchtbaar en vochthoudend was; in de beperkingen van het landschap lagen de mogelijkheden besloten. De samenhang tussen natuurlijke en cultuurlijke processen bepaalde de aard en verschijningsvorm van het landschap; van onze leefomgeving.
Een dergelijke benadering levert plannen, die beantwoorden aan de behoefte aan identiteit en plekgebondenheid, maar ook aan doelstellingen van duurzaamheid en klimaatadaptatie.

analysekaarten