NATUUR­INCLUSIEVE STAD

Onze stedelijke omgeving is in haar geheel onderwerp van continue verandering en ontwikkeling.
Een belangrijke ambitie van het bureau is het behouden, het versterken en het creëren van een gezonde stad, waarin haar huidige én toekomstige bewoners veilig en prettig kunnen leven. Natuur en stad worden hierbij niet zozeer als twee tegenpolen gezien, maar als een samenhangend systeem, waar wij een integraal onderdeel van uitmaken. 


Het bureau zoekt binnen haar binnenstedelijke projecten naar intelligente en integrale oplossingen, waarbij water langer wordt opgeslagen en infiltreert, de opwarming wordt verminderd en de biodiversiteit binnen de stad wordt versterkt en ontwikkeld. Deze thema’s worden binnen projecten niet als een probleem benaderd, maar als een kans om de kwaliteiten van de stad als geheel te ontwikkelen.
Met deze benadering ontstaat er binnen ieder project ruimte voor flexibiliteit en verrassende oplossingen waarin zowel mens, als dier en plant haar plek vindt.

Natuur en stad worden niet zozeer als twee tegenpolen gezien, maar als een samenhangend systeem, waar wij een integraal onderdeel van uitmaken.

biodiversiteit
biodiversiteit