Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

selectie

 • Stationsplein Zandvoort aan Zee 1

  Stationsplein Zandvoort aan Zee

  De herinrichting Stationsplein en omgeving Zandvoort aan Zee vormt een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort, dat ten doel heeft om de ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving van Zandvoort aan Zee, het Palacegebied en de verbinding tussen station, strand en dorp te... Lees verder
 • Stationsplein Maastricht 1

  Stationsplein Maastricht

  Begin 2015 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht tot het opstellen van een Inrichtingsplan voor het Stationsplein en de Percée en een Ontwerp voor de entrees en het interieur van de fietsenkelder. Eén en ander is in samenwerking met Thomas Kemme architecten uitgewerkt tot een... Lees verder
 • Muiden 12

  vesting Muiden

  de toekomst van een cultuurhistorische parel In en rondom de Vestingstad Muiden staan verscheidene ruimtelijke ontwikkelingen op de planning. Deze spelen zich zowel af binnen de stadsmuren als in het omliggende landschap in een complexe omgeving met meerdere spelers. De grootste ontwikkelingen... Lees verder
 • Peter de Ruig 5

  Zuiderpark / Stadswalzone 's-Hertogenbosch

  In de stadswalzone van ’s-Hertogenbosch spelen een aantal omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen, waarvan de inzet van de gemeente ’s-Hertogenbosch om een ondergrondse parkeervoorziening te realiseren de meest omvangrijke is. De vestingwerken zijn aangemerkt als Gemeentelijk... Lees verder
 • Zuiderzeezicht 01

  Zuiderzeezicht

  De provincie Overijssel heeft de ambitie om de N331 tussen Zwartsluis en Barsbeek om te vormen tot een hoofdontsluitingsweg. Bij deze omvorming wordt het begeleidende fietspad verplaatst van de kruin naar de binnenzijde en de teen van de Zwartemeerdijk en gaan de wijdse uitzichten, die in de... Lees verder
 • 't Brouwhuis 1

  bostuin 't Brouwhuis te Oisterwijk

  In het voorjaar van 2014 verwierven de heer en mevrouw Van Esch de in het bosgebied van de Oisterwijkse Vennen te Oisterwijk gelegen boswachterswoning van Natuurmonumenten. Zij hadden de ambitie om de locatie her te ontwikkelen en hier naar ontwerp van Jacques de Brouwer / Bedaux & de Brouwer... Lees verder
 • Inpassingsvisie en Landschapsplan RijnlandRoutes

  De Provincie Zuid-Holland maakt samen met Rijkswaterstaat plannen voor de inpassing en aanleg van de RijnlandRoute. Het inpassen van deze provinciale weg heeft een grote impact op mens en omgeving van waardevolle landschappen en drukgebouwde gebieden. De verbinding bestaat uit een combinatie van... Lees verder
 • Ruimtelijke ontwikkelingsvisie drielandenpunt Vaals

  Het Drielandenpunt van Duitsland, België en Nederland is een populaire toeristische attractie. Echter de magie van de plek, wordt in de huidige situatie overschaduwd door een veelheid aan commerciële uitingen, borden, een wir-war aan paden en een wat gedateerde inrichting en bebouwing.... Lees verder
 • d'Arcyweg Europoort Rotterdam

  In 2007 is op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam een meervoudige opdracht uitgeschreven voor het ontwikkelen van het gebied D’Arcyweg in de Europoort Rotterdam. Het plan van MTD landschapsarchitecten, waarin een verrassende nieuwe imagodrager voor het gebied wordt gepresenteerd, is... Lees verder
 • Stationsplein Venlo

  Met de selectie van Venlo voor de Floriade 2012 ontstaat bij de gemeente Venlo de ambitie om het Stationsplein aan de rand van het winkelgebied van Venlo te versterken als entree van de wereldtentoonstelling en meer in algemene zin van de stad. MTD landschapsarchitecten kreeg in 2011 opdracht van... Lees verder
 • Lommerrijk High Tech Systems Park Thales Hengelo

  De Thales Group is een wereldwijde elektronicaonderneming, die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Hiermee loopt het bedrijf wereldwijd voorop met hightech innovaties. De ingrijpende vernieuwing van de verouderde... Lees verder
 • campus TU/e Eindhoven

  De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de ambitie om de huidige campus om te bouwen tot een ‘TU/e Science Park van nationaal belang en internationale allure’. Hierbij worden de universiteitsgebouwen geconcentreerd in een compacte campus en ontstaat er ruimte voor andere ... Lees verder
 • Museumkwartier 's-Hertogenbosch

  Met de uitbreiding van het NoordBrabants Museum en nieuwbouw voor het Stedelijk Museum (SM’S) ontstaat een nieuw cultureel hart in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch; het Museumkwartier. De entreepleinen vormen hierbij belangrijke schakels tussen het Museumkwartier en de openbare... Lees verder
 • Waterfront Uithoorn aan de Amstel

  De gemeente Uithoorn en ‘Hart aan de Amstel’ (van Wijnen / Linders Vastgoed) hebben de gezamenlijke ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van het waterfront van Uithoorn aan de Amstel een impuls te geven. De inzet is om tussen het Rechthuis en de Thamerkerk de samenhang tussen de Amstel,... Lees verder
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-Hertogenbosch

  Aan de zuid-westelijke stadsrand van ’s-Hertogenbosch, direct grenzend aan het natuurgebied de Gement, is een groots, innovatief en gastvrij ziekenhuiscomplex ontwikkeld. De stedenbouwkundige hoofdopzet van het ziekenhuis is te beschrijven als een aantal noord-zuid gerichte bouwvolumes, die... Lees verder
 • Koemarkt Purmerend

  Na de voltooiing van de herinrichting van de binnenstad in 2002 (MTD landschapsarchitecten), ontstond met het wegvallen van de beestenmarkt in de Purmerendse binnenstad, de wens om de Koemarkt her in te richten en een nieuwe betekenis te geven. Belangrijke uitgangspunten voor ontwerp vormden het... Lees verder
 • Routeontwerp A2

  In de nabije toekomst gaat een groot deel van de A2 op de schop; hiermee ontstaat een kans om ook de directe omgeving van de snelweg aan te pakken en daarmee de beleving van en vanaf de weg. De goede bereikbaarheid en zichtbaarheid heeft de directe wegomgeving in de afgelopen jaren tot een... Lees verder
 • Moerenburg Tilburg

  Waterschap de Dommel en gemeente Tilburg formuleren in 2006 de gezamenlijke ambitie om een nieuwe betekenis te zoeken voor de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Tilburg-Oost. Door het verdwijnen van de feitelijke rioolzuivering en een meer extensieve betekenis in het... Lees verder
 • Buitenplaats Marckhoek het Ginneken / Breda

  Aan de rand van de kern van ‘t Ginneken, in het beekdal van de Mark, ligt het nieuwe woongebied Buitenplaats Marckhoek. MTD landschapsarchitecten kreeg in 2008 opdracht van Vesteda en Synchroon Projectontwikkeling om in samenwerking met Compositie 5 een stedenbouwkundig plan op te stellen... Lees verder
 • Landschapspark Oosterhout / Breda

  De ruimtelijke inrichting van het Nederlandse landschap is de laatste eeuw ingrijpend gewijzigd; de klassieke tegenstelling tussen stad en ommeland is hierbij geleidelijk vertroebeld. Ook voor het gebied Oosterhout - Breda speelt deze thematiek; beide steden zijn in het recente verleden flink... Lees verder
 • tuin familie Van Esch

  De moderne stadsvilla van de familie van Esch, naar ontwerp van Jacques de Brouwer / Bedaux & de Brouwer architecten, is gesitueerd aan de oude verbindingsweg Tilburg / Goirle. Het bouwvolume omvat twee bouwlagen; een eerste boven maaiveld en een tweede met de slaapvertrekken en sanitair onder... Lees verder
 • Centrum Venray

  Venray heeft een ‘rijk’ cultuurhistorisch verleden en vanuit haar ligging aan de A73 een vooraanstaande rol in de regio Noord-Limburg als het gaat om wonen, werken, winkelen, cultuur en toerisme. Stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen het centrumgebied van Venray hebben geleid tot een... Lees verder
 • Stelling van Amsterdam / Geniedijk / Geniepark Noord-Holland

  De Geniedijk maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, een militaire verdedigingslinie die tussen 1880 en 1920 op zo’n 15 tot 20 kilometer van het centrum van Amsterdam is aangelegd. De uitvinding van het vliegtuig, slechts enkele decennia later, betekende het failliet van het... Lees verder
 • Landgoed Bouvigne Breda

  Landgoed Bouvigne ligt in de overgang van het beekdal van de Mark naar het Mastbos, in de zuidelijke stadsrand van Breda. Het landgoed heeft belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden. Sinds 1971 is een deel van de kantoren van Waterschap Brabantse Delta... Lees verder
 • Scholingsboulevard Enschede

  Drie Enschedese onderwijsinstellingen, het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer College en ROC Twente, bundelen in 2004 hun krachten om te komen tot de realisatie van een nieuwe vmbo-school op twee locaties aan de Wethouder Beverstraat. Door IAA architecten is hiertoe een uniek en vernieuwend... Lees verder
 • Hessenberg Nijmegen

  Op het voormalige van Gelderlanderterrein is in de binnenstad van Nijmegen een uniek nieuw woongebied gerealiseerd; het binnenstedelijke weefsel is geheeld en er zijn circa 190 nieuwe woningen gerealiseerd. Vanaf 1991 is door verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling van een... Lees verder
 • Amsterdamse Bos Amsterdam

  Het stadsbos van Amsterdam is zo’n 10 vierkante kilometer groot en ligt aan de zuidwestrand van de stad. In het ontwerp is het functionalistische programma van de duitse volksparken geïntegreerd met stijlelementen uit de engelse landschapsstijl; de afwisseling van open en gesloten... Lees verder
 • Bentinckspark Hoogeveen

  Het Bentinckspark is een sportpark in het hart van Hoogeveen. Om topsport en breedtesport in de gemeente te stimuleren, besluit de gemeente in 2007 tot herontwikkeling van het 27 hectare grote terrein, waarbij de verschillende verenigingen een nieuwe plek krijgen met moderne sportvoorzieningen en... Lees verder
 • centrum Schijndel en erf glazen boerderij

  In 2007 kreeg MTD Landschapsarchitecten de opdracht van de gemeente Schijndel voor de herinrichting van het Marktplein. Een belangrijk plein in de kern van Schijndel waar de weekmarkt en andere evenementen worden gehouden. Met name ad-hoc keuzes, die in het verleden zijn gemaakt, zonder integraal... Lees verder
 • Bidboek Floriade 2022 Amsterdam

  Sinds 2008 koestert de gemeente Amsterdam de ambitie om tuinbouw terug te brengen naar de stad en zo voedselproductie en de stedeling weer nauwer met elkaar te verbinden. Deze ambitie is vertaald in een bid voor het organiseren van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022. Met de plannen,... Lees verder
 • de Ploen Duiven

  In 2004 heeft de gemeente Duiven een meervoudige opdracht uitgeschreven voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundige schets en beeldkwaliteitplan voor een nieuw woongebied aan de noordzijde van Duiven; de Ploen. Als streefbeeld voor de architectuur van de woningen en de inrichting van de... Lees verder
 • Prinsenhof Arnhem

  De Provincie Gelderland heeft in 2009 besloten tot het herhuisvesten van haar ambtenaren in een nieuw provinciekantoor. Hiernaast speelt in het gebied Prinsenhof de uitbreidingsbehoefte van Justitie en de ambitie van de gemeente Arnhem om de ruimtelijke en verblijfskwaliteit te verbeteren. Samen... Lees verder
 • Raambuurt Deventer

  De Raambuurt vormt een unieke inbreidingslocatie op een voormalig industriegebied binnen de stadswallen van Deventer. Het nieuwe woongebied ligt aan de gedempte binnenhaven, waar nu de Emmastraat / Kazernestraat lopen; een belangrijke invalsroute naar de binnenstad. De gemeente Deventer had de... Lees verder
 • 't Vaneker Enschede

  ’t Vaneker is een gebied met een oud en kleinschalig, halfopen landschap in de noordelijke stadsrand van Enschede. Identiteitsdragers vormen de naar Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen en een 3tal beeklopen. Tussen de beken liggen essen, herkenbaar door hun hogere en licht bolle... Lees verder
 • Quackpolder Voorne-Putten

  Met de herbestemming en herinrichting van de Quackpolder van agrarisch naar natuurlandschap, ontstaat een kans om de recreatieve betekenis van het strand- en duingebied tussen Hellevoetsluis en Rockanje te versterken. De draagkracht van het landschap van strand, duinen, binnenduinrand, polder en... Lees verder
 • Regentekwartier Eindhoven

  Het Regentekwartier is een nieuw, hoogwaardig, compact woongebied dat gerealiseerd is op een oude Philips-terrein, tegen de rand van de Eindhovense binnenstad. In de directe nabijheid van de 'Witte Dame' verrees hier, naar een ontwerp van van Aken architecten, een 30 verdiepingen tellende... Lees verder
 • Hortus Botanicus Leiden

  De Hortus Botanicus in Leiden is als oudste wetenschappelijke tuin en universitaire onderzoeksinstelling binnen Nederland een uniek fenomeen. Door het wegvallen van een aantal subsidiestromen ziet de Hortus zich als onderdeel van de Rijksuniversiteit Leiden gesteld voor de taak om met behoud van... Lees verder
 • centrumplan Wijchen

  Wijchen, een middelgrote gemeente met ongeveer 40.000 inwoners, heeft in de ‘strategische visie 2025’ de ambitie uitgesproken om haar sociaal-economische positie verder te versterken. Dit leidde ondermeer tot de revitaliseringsopgave van het centrumgebied van Wijchen. MTD... Lees verder
 • Hinthamerpoort 's-Hertogenbosch

  Het huidige tuindorp Bartjes-Noord, direct grenzend aan de binnenstad en vestingwerken van ’s Hertogenbosch, wordt door de gemeente ’s Hertogenbosch gezien als een reconstructiewijk. De gemeente heeft samen met woningbouwvereniging Brabant Wonen de ambitie om ter plaatse van deze... Lees verder
 • Landgoederenzone Voortmanshoek Enschede

  ’T Welna vormt de kern van het gebied Voortmanshoek in de noordelijke stadsrand van Enschede. Het omvat naast landhuis ’t Welna (Karel Muller; 1906) met een rijksmonumentale status, 26.5 hectaren parkbos, boomgaard, tuinen en weiden. Trebbe Bouw en Woningstichting Ons Huis,... Lees verder
 • tuin familie Van der Pas

  Gelijktijdig met een ingrijpende verbouwing en ‘facelift’ van de bestaande villa aan de Fazantlaan in Berkel-Enschot heeft MTD Landschapsarchitecten opdracht gekregen voor het opstellen van een tuin-ontwerp. In samenwerking met de opdrachtgever, architect en interieurarchitect is een... Lees verder
 • binnenstad Tilburg

  De inrichting van het Tilburgse kernwinkelgebied dateerde uit het begin van de jaren 80 en werd als rommelig, versleten en weinig aantrekkelijk ervaren. De gemeente ambieerde om de beeld- en gebruikskwaliteit van het kernwinkelgebied te verbeteren en haar imago te versterken. Zij streeft naar een... Lees verder