TU/e Studentenhuisvesting

Eindhoven

Opdrachtgever(s)

Oppervlakte

  • 4,5 ha

Jaar van ontwerp

  • 2021 - 2023

Jaar van uitvoering

  • 2024 - 2024

Werkzaamheden MTD

  • schetsontwerp t/m technisch ontwerp, uitvoeringsbegleiding

Extra informatie

  • Architect: VenhoevenCS
    Renders: Venhoeven CS

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • parken en landgoederen
  • terreinen rond gebouwen

Tien jaar geleden heeft MTD landschapsarchitecten de mastervisie 'Groene Loper' opgesteld voor de TU/e campus, waarmee de basis werd gelegd voor een hoogwaardige campus wat betreft verblijfskwaliteit, natuurinclusiviteit en ecologische waarden. Waar oorspronkelijk de buitenruimte werd gedomineerd door autoverkeer en parkeerplaatsen, is er nu een aatrekkelijk en boeiend ontmoetings- en verblijfsgebied ontstaan voor studenten, medewerkers en bezoekers.

Meer recent is het ontwerp van de 'Blauwe Loper', waarbinnen de nieuwe studentenhuisvestingstorens worden ingepast en die woonruimte zullen bieden aan 735 studenten. De Blauwe Loper vormt een nieuwe stap in de ontwikkeling van de TU/e campus. Het is een uitgestrekte vijverpartij die dient als retentiegebied en wateropvang voor de twee woontorens en het centrale dorpsgebied met voorzieningen als een café en werk- en studeerruimtes.

De omgeving van de studentenhuisvestingtorens, biedt naast een ecologische en klimaatadaptieve woon- en studiewereld, een leefomgeving voor inheemse dier- en plantensoorten, waaronder honderden bomen die zullen worden toegevoegd. Het concept van de Blauwe Loper is geïnspireerd op het terrein van de Olympische Spelen van 1972 in München.

De omgeving van de studentenhuisvestingtorens en de Blauwe Loper worden momenteel aangelegd en de bomen worden aangeplant. Het gebied zal voor aanvang van het studiejaar 2024-2025 in gebruik worden genomen als lommerrijk woon- en studielandschap.

Aannemer: Den Ouden
Tegels: Schellevis
Bomen: Boomkwekerij Ebben
Vijverbodem: Trisoplast
Natuursteen: B&S