De Klokkenberg

Breda

Opdrachtgever(s)

  • Schonk, Schull & Compagnie

Oppervlakte

  • 25 ha

Jaar van ontwerp

  • 2017 - heden

Jaar van uitvoering

  • 2018 - heden

Werkzaamheden MTD

  • stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan openbare ruimte

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • parken en landgoederen
  • terreinen rond gebouwen

Het voormalig Medisch centrum de Klokkenberg, rooms-katholiek sanatorium voor tuberculose-patiënten, wordt op initiatief van Schonck, Schul & Compagnie getransformeerd tot een uniek, hoogwaardig wooncomplex. Met behoud en versterking van de aanwezige cultuur-historische waarden en elementen wordt het complex van introvert, religieus sanatorium omgevormd tot een extravert, open woongemeenschap in een fantastische landschappelijke setting. Hierbij wordt de oorspronkelijke horizontale geleding van het gebouw, op subtiele wijze omgezet in een verticale segmentering en worden tussen gebouw en gemeenschappelijke buitenruimten, private tuinen geïntroduceerd. Het complex is gesitueerd in de overgang van het Mastbos en het beekdal van de Mark en ligt op loop- en fietsafstand van Breda / het Ginneken. Een nieuwe woongemeenschap, die gekenmerkt wordt door ‘splendid Isolation’, waarbij wordt aangesloten op een eeuwenoude traditie van buitenplaatsen in het dal van de Mark.
In opdracht van Schonck, Schul & Compagnie ontwikkelde MTD landschapsarchitecten, in samenwerking met Rienks architecten, een integraal plan om de Klokkenberg in stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke zin te versterken als ‘Gesammt Kunstwerk’.
MTD is auteur van het stedenbouwkundige plan en werkte dit uit tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Het rijksmonumentale sanatoriumgebouw is in 1951-1953 ontworpen door de architecten Kees de Bever en Kees van Moorsel in een traditionalistische stijl. De park- en tuinaanleg is van de hand van Jan Bijhouwer. In 2007 werd de Klokkenberg, als wederopbouwmonument van de verzorgingsstaat tussen 1940 en 1958, voorgedragen voor rijksbescherming,
Het ensemble is onder te verdelen in een hoofdgebouw, verpleeggebouwen, een kapel, economiegebouw, binnenplaatsen en galerijen. Het hoofdgebouw met de verpleegvleugels voor tuberculosepatiënten is gericht op het zuidoosten, zodat er veel zonlicht binnenkwam en vanuit het gebouw een weids uitzicht ontstond op het beekdal van de Mark. Het gebouw heeft een sterk symmetrische opzet, waarbij de kapel in de as is gesitueerd.

Het stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke ontwerp is wat betreft conceptuele benadering gebaseerd op het realiseren van een subtiele balans tussen het behoud en versterken van de cultuurhistorische waarden en het toevoegen van een nieuwe, eigentijdse laag. Dit betreft zowel het programmatische invulling als de architectonische vormgeving.
De afzonderlijke gebouwen worden getransformeerd tot bijzondere koopwoningen. De verkoop van de eerste fase, de zogeheten vrouwenvleugel en het zusterhuis is inmiddels gestart.