Zuiderpark

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever(s)

  • gemeente 's-Hertogenbosch

Oppervlakte

  • 22 ha

Jaar van ontwerp

  • 1993 - 2002

Jaar van uitvoering

  • 1994 - 1999

Uitvoeringssom

  • € 1.200.000

Werkzaamheden MTD

  • ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering

Werkveld(en)

  • parken en landgoederen

Begin 90er jaren had de gemeente ’s-Hertogenbosch de behoefte om het direct aan de binnenstad grenzende Zuiderpark grondig te reconstrueren. Achterstallig onderhoud, bodeminklinking en wortelrot hadden geleid tot een sterk verslechterde conditie en gebruikskwaliteit. Bovendien was de ruimtelijke samenhang binnen het park verdwenen en liet de aansluiting op de binnenstad en wijk zuid veel te wensen over. In 1993 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht van de gemeente ’s Hertogenbosch voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het Zuiderpark. In de periode 1994 / 1999 werd het zuidelijk deel gerealiseerd. In 2010 volgde een opdracht voor de uitwerking van het noordelijk deel.

Eerste strategische inzet van het inrichtingsplan Zuiderpark is het vrijzetten van de stadswallen. De routing richting binnenstad, wijk zuid en vice versa zijn sterk verbeterd door een aantal nieuwe verbindingen en entrees. Voor het zuidelijk deel van het park is vervolgens ingezet op een verder herstel van de samenhang tussen park en wijk door het verwijderen van de struiklaag in de randbeplantingen. De speelweide is in ere hersteld als open hart en heeft door ophoging en drainage haar gebruikswaarde herkregen. Het rondgaande asfaltpad, begeleid door notenbomen, versterkt deze centrale betekenis. Langs de rondgang markeren bruggen de plekken waar men het water over kan steken. Stalen windvanen, de populierencirkel, de stalen vliegtuigjes en vaste plantentuin vormen nieuwe attractiepunten en knooppunten van gebruik. De aanzet voor de herinrichting van het noordelijk deel van het park: de Stadswalzone wordt gevormd door de realisatie van de parkeergarage en daarmee samenhangende verplaatsing van het tenniscomplex van BTC de Pettelaer. In aansluiting hierop is de gehele zone onderlangs de stadsmuur vrijgemaakt van ongewenste obstakels en de stadsgracht in ere hersteld. Onder de stadsgracht is de parkeergarage gesitueerd. Vanaf de Limietlaan verbindt een verbindingslijn over de stadgracht en onder de Hekellaan, de parkeergarage middels een aantrekkelijke route met de Casinotuin en de rest van de binnenstad. Het tenniscomplex van BTC de Pettelaer is verplaatst naar de voormalige dierenweide. Acht banen, een oefenbaan en het clubgebouw worden geordend binnen een structuur van tuinmuren en hagen. Aan de zijde van de Limietlaan is het clubhuis van de rugbyclub in dit complex opgenomen. De huidige dierenweide is sterk verkleind, maar behoudt haar prominente ligging. Zij is toegankelijker en voorzien van een kinderboerderij.