Eindhoven Airport

Eindhoven

Opdrachtgever(s)

Oppervlakte

  • 1,885 ha (18850 m2)

Jaar van ontwerp

  • 2016 - 2017

Jaar van uitvoering

  • 2019 - 2020

Werkzaamheden MTD

  • inrichtingsplan openbare ruimte

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • pleinen
  • bedrijfsterreinen
  • terreinen rond gebouwen

Eindhoven Airport heeft de ambitie om dé entree te vormen voor de Brainport Regio en het Van Gogh National Park. MTD landschapsarchitecten heeft in opdracht van Eindhoven Airport en in samenwerking met de Bever architecten een ontwerp opgesteld voor het voorplein en de boulevard. Hier komen de wereld van de technologie en innovatie en de wereld van het Brabantse landschappark samen in een groene, duurzame en innovatieve openbare ruimte, die aanleidingen biedt voor ontmoeting en verblijf.

De afzonderlijke ontwerpingrepen hebben wat betreft vormgeving en materialisering een directe samenhang met de lokale omgeving van Eindhoven, met de Brainport Regio en met de internationale luchtvaartwereld. Zo is voor de verharding een lokaal composiet materiaal gekozen en zijn er innovatieve lichtarmaturen geplaatst, die in samenwerking met lichtarchitect Har Hollands zijn vorm gegeven en tijdens Glow en de Dutch Design Week bijzonder zullen oplichten. Het voorplein wordt hiermee een plein van de stad Eindhoven. Om connectie te maken met de internationale wereld van de luchtvaart is op het voorplein een bijzondere natuurstenen fontein ontworpen met een beeld van de wereldbol. Het in doorsnede 7 meter grote waterwerk heeft een betekenis als centrale ontmoetingsplek voor passerende reizigers en symboliseert alles waar Eindhoven Airport voor staat; een internationale, duurzame wereld van ontmoeting voor mensen.

Belangrijke ambitie van Eindhoven Airport en randvoorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte van het vliegveld is een optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen. Hiermee vormen de aansluiting op het OV-netwerk en faciliteiten voor parkeren belangrijke onderdelen van de vliegveldwereld. Recent is het Multifunctionele Parkeergebouw of Multi Purpose Building naar ontwerp van de Bever architecten in gebruik genomen, waar het voorplein naadloos op aansluit.
De vegetatie speelt binnen het ontwerp van het voorplein en boulevard een hoofdrol; zij verzachten de grootschalige vliegveldwereld en bieden een prettig verblijfsklimaat. De vormgeving van de plantvakken is geïnspireerd op high-tech printplaten. Aan de plantbakken zijn houten banken gekoppeld. De sortimentskeuze op het voorplein refereert direct aan het Brabantse zandlandschap met Betula pendula en Pinus sylvestris. Dit in tegenstelling tot de boulevard, waar juist soorten zijn toegepast die refereren aan design en innovatie, zoals Sorbus en Juglans. Het sortiment van de onderbeplanting van grassen, vaste planten en kleine struiken is vooral gericht op het streven naar een hoge biodiversiteit en heeft deels een medicinale inslag.
Een speciaal voor Eindhoven Airport ontworpen bijenhotel van staal en eikenhout biedt een belangrijke kraamkamer voor wilde bijen in deze omgeving. De Breeam duurzaamheids ambities van Eindhoven Airport zijn hoog; met LE4 wordt beoogd planten en dieren te ondersteunen in hun ontwikkeling en hun betekenis als medegebruiker van het gebied.