Spartahof

Apeldoorn

Opdrachtgever(s)

  • BPD / Trebbe

Oppervlakte

  • 2.3 ha

Jaar van ontwerp

  • 2016 - 2018

Jaar van uitvoering

  • 2018 - 2019

Uitvoeringssom

  • € 725.000

Werkzaamheden MTD

  • stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichringsplan openbare ruimte

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • stedenbouw
wonen in een lommerrijk sprengenlandschap

Op de lokatie van de voormalige Spartafabriek in Apeldoorn, lagen kansen om een nieuw woongebied te ontwikkelen, in een bijzondere landschappelijke setting. MTD landschapsarchitecten kreeg in 2016 van de VOF Ontwikkelingscombinatie BPD / Trebbe opdracht voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en een inrichtingsplan openbare ruimte voor dit gebied. Mulleners &Mulleners tekende voor de architectonische uitwerking van de plannen.
Het stedenbouwkundig plan gaat uit van een concept van 56 grondgebonden woningen, geordend in twee compacte bouwblokken. Om de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van het gebied; van de Driehuizerspreng, optimaal in te zetten, worden de bouwblokken geheel ontsloten vanaf de binnenzijde en vanaf de Prins-Willem Alexanderlaan, een hoofdontsluitingsweg in de stad. De monolithische blokken staan vervolgens vrij in het groen. De voorgevels van de woningen richten zich hierbij maximaal op het omliggende sprengenlandschap.

In de architectonische expressie van de bouwblokken ontstaat variatie door de introductie van drie verschillende woningtypes; parkvilla’s met platte daken aan de zijde van de Driehuizerspreng, stadswoningen met kappen aan de PWA-laan en buitenzijdes van de twee bouwblokken en verandawoningen met kappen aan de groene ruimte tussen beiden bouwblokken. De industriële architectuur van het voormalige Spartacomplex diende als inspiratiebron voor de algehele uitstraling van de woningen.
De openbare ruimte spoelt om de bouwblokken heen en heeft een natuurlijk beeld; de spreng is beeldbepalend aanwezig en het landschap wordt voorts bepaald door vrijstaande bomen in een ruig grasland. Voor het sortiment is gekozen voor bomen die hier van nature voorkomen; eik en beuk en elzen in de nabijheid van de spreng.
Als overgang van de bouwblokken naar het sprengenlandschap zijn als een heldere plint stevige beukenhagen geïntroduceerd. In de groene ruimte tussen beide bouwblokken is deze overgang informeler opgelost en bepalen veranda’s de overgangen.
In de binnenhoven is het beeld gecultiveerder. De ruimtes worden begrensd door bergingen in combinatie met hoge beukenhagen, pergola’s begroeid door Blauwe regen en geperforeerd stalen poorten. Het parkeren is deels opgelost op eigen erf, onder de pergola’s, en deels centraal op het binnenhof. Zij zijn geordend in één hoofdrichting tussen beukenhagen. Het groene karakter van de hoven is versterkt door een aantal gleditsia’s.