Stationsplein Zandvoort

Zandvoort

Opdrachtgever(s)

  • Gemeente Zandvoort

Oppervlakte

  • 0,7 ha

Jaar van ontwerp

  • 2016 - 2017

Jaar van uitvoering

  • 2016 - 2017

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • pleinen
Zandvoort een zandkasteel rijker

De herinrichting Stationsplein en omgeving Zandvoort aan Zee vormt een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort, dat ten doel heeft om de ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving van Zandvoort aan Zee, het Palacegebied en de verbinding tussen station, strand en dorp te verbeteren. Inzet is om de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte voor zowel bewoners als toeristen te verbeteren en het imago van Zandvoort een impuls te geven.

MTD landschapsarchitecten is begin 2016 door de gemeente Zandvoort geselecteerd om een herinrichtingsplan op te stellen voor de openbare ruimte van het Stationsplein en de Koper Passerel. Het definitief ontwerp is het resultaat van een intensief ontwerp- en participatieproces, waarin zowel de reguliere werkgroep als de betrokken stakeholders (NS, Provincie Noord-Holland en Spoorbouwmeester) hebben geparticipeerd. In het herinrichtingsplan wordt het Stationsplein opgevat als een plein dat zich van gevel tot gevel uitstrekt. Hiertoe is een eenduidige verharding ingepast, waarbij de verschillende verkeersstromen van auto’s, fietsers en voetgangers op één ‘tapijt’ worden afgewikkeld. De afzonderlijke stromen worden ten opzichte van elkaar georganiseerd door de introductie van diverse inrichtingselementen en verschillen in verhardingsmaterialen en verbanden. De auto is hierbij met nadruk ‘te gast‘. Bomen en struiken zijn geïntroduceerd voor het verkrijgen van de gewenste groene sfeer en menselijke schaal en maat. Met het oog op de zeewind en zoute atmosfeer vraagt de sortimentskeuze de nodige zorg; voor de bomen is hierbij gekozen voor den (Pinus nigra) en olijfwilg (Elaeagnus multiflora), voor de lage hagen voor olijfwilg (Elaeagnus ebbingei) en als bodembedekker is gekozen voor een beplanting van siergrassen. Midden op het Stationsplein, voor de hoofdentree van het Stationsgebouw is een bijzonder waterelement geïntroduceerd in de vorm van een overmaats zandkasteel. Het sculptuur van zo’n 7.0 x 5.0 meter, gematerialiseerd in zandkleurig graniet, verbeeldt de identiteit van Zandvoort aan Zee en biedt allerlei aanleidingen voor gebruik, ontmoeting en spel. Door de overmaatse vorm voelt ook iedere volwassene zich weer een kind. In de route van het Stationsplein en de Koper Passerel naar het strand, worden kleine aan het zandkasteel verwante inrichtingselementen gepositioneerd, zoals schelpen en zeedieren in zandkleurig graniet. Deze elementen worden ook ingezet als zit- en speelelementen en anti-parkeervoorziening. Aan de noordzijde van het plein is ruimte gereserveerd voor een expositie van elementen, die refereren aan het circuit van Zandvoort. Gedacht wordt aan een historische raceauto in een ‘glazen box’, welke in het avondbeeld wordt aangelicht. Voor de verhardingen van het plein is gekozen voor hoogwaardige en duurzame materialen, aansluitend bij de kwaliteiten sfeer van het dorpscentrum. De aanwezige gelige gebakken klinkers worden hergebruikt; een knipoog naar het verleden en een prelude naar het toekomstige Palacegebied / boulevard.