Bostuin 't Brouwhuis

Oisterwijk

Oppervlakte

  • 0,2 ha

Jaar van ontwerp

  • 2012 - 2014

Jaar van uitvoering

  • 2014 - 2016

Uitvoeringssom

  • € 25.000

Werkzaamheden MTD

  • situatie boshuis, ontwerp en technische details tuin en poort

Werkveld(en)

  • tuinen
een villa in het bos

In het voorjaar van 2014 verwierven de heer en mevrouw Van Esch de in het bosgebied van de Oisterwijkse Vennen te Oisterwijk gelegen boswachterswoning van Natuurmonumenten. Zij hadden de ambitie om de locatie her te ontwikkelen en hier naar ontwerp van Jacques de Brouwer / Bedaux & de Brouwer architecten, een boshuis te realiseren.
MTD landschapsarchitecten kreeg de opdracht om in nauwe samenwerking met de architect, INA MATT interieurarchitecten en de opdrachtgever een ontwerpgedachte te ontwikkelen voor de positie en tuin van het boshuis. Een boshuis dat zich wat betreft architectonische uitstraling en tuin, maximaal zal voegen in het bosgebied van de Oisterwijkse Vennen. Het huis heeft de naam ’t Brouwhuis gekregen, naar het ven waar het zich maximaal op oriënteert.

Het boshuis bestaat uit een langgerekt volume, bestaande één verdieping met een kap, dat zich wat betreft hoofdrichting los maakt van de van Tienhovenlaan en richt op de dwarslaan, die uitkomt bij ‘t Brouwhuis. Hier is een schoorsteen het enige accent in het hoofdvolume.
Het huis richt zich hiermee met een open kopgevel maximaal op het uitzicht op het Brouwven aan de andere zijde van de Van Tienhovenlaan.
Het volume is gematerialiseerd in volgens zwart geschilderd hout met een min of meer gesloten zijde aan de boslaan en een maximaal open zijde aan de tuinzijde. Het voegt zich in het boslandschap middels een betonnen plint, die boven het maaiveld zweeft. Op een 4tal plekken, ontsluiten treden de plint. Als een verbijzondering is bij de voordeur in de plint een rond gat uitgespaard, waarin een Robinia groeit.
De plint vormt de overgang van binnen naar buiten; van het huis naar het boslandschap en verbreedt zich op een aantal plekken. Hier ontstaan bijzondere zitplekken. In eerste instantie het terras op de kop; op het zuiden, vanwaar men optimaal zicht heeft op het Brouwven. Middels een privacy scherm dat ook voor de gevel geschoven kan worden is deze zitplek enigszins af te schermen naar de van Tienhovenlaan. Meer privaat is het terras aan de westzijde van het huis. In aansluiting op de keuken en door een uitsparing in de gevel ontstaat hier een beschutte plek, vanwaar men in de avondzon, uitzicht heeft op het bos en ven dat hier ligt. Om de dieptewerking naar het boslandschap te versterken is hier tussen de bomen een waterobject en drinkplek voor vogels en wild geïntroduceerd.
Het boshuis wordt verankert met haar plek in het bos middels één enkele stalen band, die de overgang markeert tussen gazon of halfverharding van de oprit en een bosbeplanting met varens, boskamperfoelie, spaanse boshyacintjes, lelietje-van-dalen en schuimbloem.
De aanwezige bomen bepalen de sfeer van de tuin en worden zoveel mogelijk behouden. Als belangrijke elementen zijn hierbij de monumentale rode beuk en de groep acacia’s nabij de entree te noemen. Als nieuw element wordt hier een meerstammige tamme kastanje of zwarte noot in het gras aan de zuidzijde toegevoegd.
De privacy van de tuinsituatie wordt versterkt door het in het terrein aanwezige hoogteverschil; de van Tienhovenlaan ligt circa 0.75 meter en het bospad aan de andere zijde van de woning circa 1.60 meter lager dan het vloerpeil van de toekomstige woning. In aanvulling hierop wordt, met name aan de noordzijde van de tuin; naar het Groot Speijk, een groenblijvende beplanting van rododendrons voorgesteld.
Langs de andere zijden is de overgang van tuin naar bos zo onopvallend mogelijk gehouden. Alleen de entree aan de van Tienhovenlaan wordt gemarkeerd door een poort; een circa 0.60 meter hoge betonnen wand, waarin de letters ’t Brouwhuis zijn uitgespaard en een zwarte houten poort.
Achter de poort is voorzien in een half verhard vlak, die de route naar het huis ontsluit en waar een parkeermogelijkheid voor twee auto’s wordt geboden. Aan het half verharde vlak staat de schuur, die net als het boshuis gematerialiseerd is in zwart hout. Hier is ruimte voor houtopslag, een 2tal fietsen, de vuilcontainers en bovendien is er in een hoger deel een nestkast voorzien voor vleermuizen.


TV documentaire binnenstebuiten

Architect Jacq. de Brouwer ontwerpt met de natuur als bondgenoot