Waterfront Uithoorn aan de Amstel

Uithoorn

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Uithoorn
  • Hart aan de Amstel

Oppervlakte

  • 8300m2

Jaar van ontwerp

  • 2013 - 2014

Jaar van uitvoering

  • t/m 2015

Uitvoeringssom

  • € 1.480.000

Werkzaamheden MTD

  • inrichtingsplan openbare ruimte; uitvoeringsvoorbereiding en esthetisch toezicht bij de uitvoering

weer een leefbare kern ‘aan de Amstel’

De gemeente Uithoorn en ‘Hart aan de Amstel’ (van Wijnen / Linders Vastgoed) hebben de gezamenlijke ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van het waterfront van Uithoorn aan de Amstel een impuls te geven. De inzet is om tussen het Rechthuis en de Thamerkerk de samenhang tussen de Amstel, de haven en de openbare ruimte van Uithoorn te versterken, de beeldkwaliteit te verhogen en de gebruikswaarde en verblijfskwaliteit te vergroten.
MTD landschapsarchitecten verkreeg in 2013 van de gemeente Uithoorn en ‘Hart aan de Amstel’ de opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan openbare ruimte en de technische uitwerking daarvan. Hiertoe is met betrekking tot de inrichting van de haven nauw samengewerkt JP Recreatiemanagement. Naast inrichtingsplan en uitvoeringsvoorbereiding was MTD ook verantwoordelijk voor het participatieproces met omwonenden, winkeliers en horecaondernemers en het esthetisch toezicht bij de uitvoering.

Eerste inzet van het inrichtingsplan openbare ruimte is de introductie van een nieuwe groene boulevard langs de Amstel en de passantenhaven. Hierin is voorzien in een zonering van de openbare ruimte, waarbij de verkeersfunctie sterk is terug gebracht ten gunste van het verblijfskwaliteit van de wateroever. Door het verhogen van de kade ontstaat een sfeervolle boulevard, die ruimte kan bieden aan ruime terrassen en voorziet in een evenementensteiger als podium op de Amstel. De lager gelegen rijloper en voetgangersstrook langs de gevels fasciliteren bestemmingsverkeer, langzaam verkeer, winkelend publiek en winterterrassen.
Voor het hele profiel is gekozen voor hoogwaardige en duurzame materialen als gebakken klinkers en natuursteen. Hiermee is een sfeervol waterfront ontstaan, waar ruimte wordt geboden aan een groot aantal aanlegplaatsen.
Ter hoogte van ‘De Schans’, het oudste gedeelte van Uithoorn is een zogenaamde ‘boodschappensteiger’ gerealiseerd, waar mensen voor kortere tijd kunnen aanleggen om even te winkelen. Als verwijzing naar de karakteristieke houten brug, die een verbinding vormde over de Amstel, is een eigentijdse echo van het voormalige bruggenhoofd geïntroduceerd. Hier kan men uitkijken over het water en wordt een aanlegplaats geboden voor rondvaartboten. Hiermee heeft het historische centrum van Uithoorn weer een relatie gekregen met de Amstel.
Afgelopen zomer is de Waterlijn feestelijk in gebruik genomen. Uithoorn heeft zich met het nieuwe waterfront aan de Amstel binnen het Groene Hart op de kaart gezet en is een belangrijk routeknooppunt geworden binnen haar omgeving.