High Tech Systems Park Thales

Hengelo

Opdrachtgever(s)

 • Thales Nederland B.V.

Oppervlakte

 • 34 ha

Jaar van ontwerp

 • 2012 - 2015

Jaar van uitvoering

 • 2014 - 2015

Uitvoeringssom

 • € 2.100.000

Werkzaamheden MTD

 • landschappelijk stedenbouwkundigplan,
  voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, RAW bestek, begeleiding uitvoering           

   

Werkveld(en)

 • landschappen
 • stedenbouw
campus als inspirerend werklandschap

De Thales Group is een wereldwijde elektronicaonderneming, die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Hiermee loopt het bedrijf wereldwijd voorop met hightech innovaties.
De ingrijpende vernieuwing van de verouderde huisvesting en inrichting van de terreinen van Thales Nederland in Hengelo past binnen de ambities, die het bedrijf heeft. Hiermee investeert Thales niet alleen in het eigen bedrijf, maar wil tevens de contacten en innovatie van en met andere hightech bedrijven stimuleren. Randvoorwaarden voor de nieuwe huisvesting en inrichting van de terreinen zijn het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving, die aansluit bij de huidige levensstijl en mensen uitnodigt elkaar te ontmoeten, te inspireren en te stimuleren en als nieuw gegeven het openstellen van de faciliteiten voor derden.
MTD landschapsarchitecten verwierf in 2012 de opdracht voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor de terreinen. Eén en ander als onderdeel van een integraal ontwerpteam, waarin tevens Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten en Reitsema & partners architecten participeerden. In een zeer kort tijdspad is een imposant ‘High Tech Systems Park’ ontwikkeld dat in mei 2014 in gebruik is genomen.

Voor het stedenbouwkundige plan en inrichtingsplan van de terreinen vormt het aanwezige landschap een belangrijk aangrijpingspunt; met de campus is ingezet op een verbeelding van het Twentse landschap. Hierbij worden een oorspronkelijk aanwezige boerderij ‘De Zegger’ en een waterpartij in de vorm van een  beek opgenomen als belangrijke beelddragers. Groene structuurelementen zijn het aanwezige monumentale bomenbestand, waaronder de laan vanaf de Zegger.
Belangrijke inzet van het campus ontwerp is de organisatie van de routing over het hi-tech business park. Hierbij is voor het autoverkeer onderscheid gemaakt tussen personeel, bezoekers en VIP´s. Voor het fietsverkeer van met name personeel is met name ingezet op goede verbindingen tussen de entrees van de campus en de belangrijkste stallingen.
Basisgedachte is dat de campus een unieke, parkachtige setting biedt voor de kantoren en centrale voorzieningen en openheid en gastvrijheid uitstraalt. Paden, bruggen en zitplekken verzorgen verbindingen en rondwandelingen naar en tussen de kantoorgebouwen en voorzieningen en bieden aanleidingen voor ontmoeting en gebruik. Enkele karakteristieke te behouden gebouwen zijn de boerderij ‘de Zegger’, de radartoren en het entreegebouw. Nieuwe toevoegingen vormen het Shared Facility Center (SFC), het Office, het BB&S en het Warehouse. Het entreegebouw, het zogenaamde Shared Facility Center, vormt hierbij een belangrijke imagodrager; het is vrij toegankelijk, vormt een brandpunt van activiteiten en een podium voor de uitwisseling van kennis. Het gebouw wordt niet alleen gebruikt door de werknemers van Thales zelf, maar kan door elk bedrijf in de omgeving gebruikt worden en vormt het kloppende hart van het High Tech Systems Park. De architectonische expressie van het gebouw en het programma van het restaurant en de door de overstekken van de verdieping beschutte terrassen versterken één en ander.
De metamorfose van Thales wordt vooral zichtbaar in het nieuwe kantoorgebouw, waarbij ‘het nieuwe werken’ (SmartWorking@Thales) als uitgangspunt heeft gediend voor het ontwerp. Alles in het gebouw is gericht op het stimuleren van ontmoeting en overleg. Het atrium, het hart van het gebouw, verbindt binnen met buiten en boven met beneden. Met dit gebouw wil Thales uitdrukking geven aan de wens een aantrekkelijke werkgever te zijn; een ware revolutie in de wereld van technische innovaties.
Met de nieuwe bedrijfshuisvesting en campus doet Thales recht aan haar positie van wereldmarktleider in de radartechnologie.