Stationsplein Venlo

Venlo

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Venlo

Oppervlakte

  • 1.5 ha

Jaar van ontwerp

  • 2011 - 2012

Jaar van uitvoering

  • 2012 - 2013

Werkzaamheden MTD

  • structuurvisie, ontwerp inrichtingsplan

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • pleinen
een stedelijk entreeplein voor de Floriade en de stad

Met de selectie van Venlo voor de Floriade 2012 ontstaat bij de gemeente Venlo de ambitie om het Stationsplein aan de rand van het winkelgebied van Venlo te versterken als entree van de wereldtentoonstelling en meer in algemene zin van de stad.
MTD landschapsarchitecten kreeg in 2011 opdracht van de gemeente tot het opstellen van een structuurvisie en inrichtingsplan voor het Stationsplein en busstation. Inzet van de plannen was om de verblijfs- en beeldkwaliteit van het plein en de routing over het plein naar het busstation en de stad te verbeteren. Belangrijk gegeven hierbij was het ondergronds brengen van de Koninginnensingel / Burgemeester van Rijnsingel / Kaldenkerkerweg waardoor het Koninginneplein in belangrijke mate verkeersluw werd. Randvoorwaarden vormden de verplaatsing van het busstation, dat voorheen recht voor het stationsgebouw lag, naar de zuidzijde van het plein en de situering van een kiss & ride voorziening en een taxi standplaats op het plein. Van groot belang werd geacht om de cultuurhistorische waarden van het stationsgebouw, in 1958 ontworpen door Koen van der Gaast, te behouden en te versterken.
 
Eerste inzet van de structuurvisie en inrichtingsplan voor het Stationsplein is het eerherstel voor het stationsgebouw. Het pleinontwerp is erop gericht om de visuele en functionele relaties tussen stationsgebouw en plein te versterken. Zichtlijnen op belangrijke elementen van het typische Wederopbouwgebouw als de grote luifel en de toentertijd gebruikelijke stationstoren worden hierbij versterkt. het aanwezige krap bemeten bordes en trappartij, zijn hiertoe verplaatst in de richting van het plein. Het plein is vervolgens zoveel mogelijk vorm gegeven als één doorgaande pleinvloer, in aansluiting op de binnenstad, gematerialiseerd in gebakken klinkers en natuursteen. Een zeven-stammige vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) in een verhoogd boomeiland, opgesloten middels stevige natuurstenen banden, levert maat en schaal en een echo van de Floriade op het plein. Twee enorme houten banken en een drietal lichtmasten met spots geven het plein de gewenste allure en bieden aanleidingen voor ontmoeting en verblijf. Het plein wordt alleen doorsneden door een eenvoudige rond rij mogelijkheid, die een kiss-and-ride en een taxi standplaats faciliteert.
Tweede inzet van het ontwerp is de begrenzing van het plein ten opzichte van het busstation. Hiertoe is haaks op het stationsgebouw een nieuwe overkapping gesitueerd, welke gekenmerkt wordt door eigentijdse architectonische verwijzingen naar het gebouw van Van der Gaast.
Naast een ruimtelijke geleding van het plein, levert de overkapping tevens beschutting tegen wind en regen voor mensen, die op de bus wachten en biedt het ruimte aan een informatiepunt, horeca en een bloemenkiosk. De overkapping is gematerialiseerd in hout, staal en zink.
Met de realisatie van de plannen heeft het plein een enorme face-lift gekregen en vormt het een (her)nieuw(d)e, hoogwaardige toegangspoort en visitekaartje voor Venlo. Ten tijde van de Floriade 2012 had het Stationsplein een belangrijke betekenis als overstappunt van reizigers en uitnodiging tot een bezoek aan de binnenstad.