Campus TU/e Eindhoven

Eindhoven

Opdrachtgever(s)

  • TU/e

Oppervlakte

  • 10 ha

Jaar van ontwerp

  • 2012 - 2013

Jaar van uitvoering

  • 2013 - 2014

Werkzaamheden MTD

  • masterplan, inrichtingsplan, uitvoeringsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding

Werkveld(en)

  • terreinen rond gebouwen
een internationaal onderscheidend imago voor de Technische Universiteit van Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de ambitie om de huidige campus om te bouwen tot een ‘TU/e Science Park van nationaal belang en internationale allure’. Hierbij worden de universiteitsgebouwen geconcentreerd in een compacte campus en ontstaat er ruimte voor andere programma’s binnen een TU/e Science Park. In het kader van deze toekomstvisie staan er voor de compacte campus een drietal belangrijke bouwprojecten op het programma; de markthal (Ector Hoogstad architecten), het Ceres-gebouw (Diederen Dirrix architecten) en de faculteit voor Technische Natuurkunde en Electrical Engineering Architectuurstudio Herman Hertzberger. De oorspronkelijke stedenbouwkundige en architectonische plannen voor de campus van de TU/e van S.J. van Embden, worden hierbij gezien als belangrijke uitgangspunten voor ontwerp. Zij vertegenwoordigen bijzondere cultuurhistorische waarden en ademen met hun orthogonale en functionele opzet in alles de Nieuwe Zakelijkheid. Door allerlei toevoegingen en veranderingen is deze oorspronkelijke opzet van de campus in de afgelopen halve eeuw echter vertroebelt en ontbeert de TU/e momenteel een duidelijk imago. De toekomstvisie is er op gericht dit imago weer te versterken en de aanwezige en verdwenen ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in te zetten als belangrijke aangrijpingspunten voor ontwerp. Dit betreft dan tevens de status van Eindhoven als stad van kennis en technologie en van de regio als intelligente regio van wereldformaat. De Groene Loper, die tussen de Dommel en de nieuwbouw van de faculteit voor Technische Natuurkunde en Electrical Engineering, het hart vormt van de compacte campus vormt in de visie één van de toekomstige imagodragers. MTD landschapsarchitecten werd in 2011 geselecteerd, om een inrichtingsplan op te stellen voor de Groene Loper, inclusief de besteksuitwerking en het toezicht bij de uitvoering.

De scenic walk begint in het uiterste westen in de landschappelijke vormentaal van het Dommeldal en verbindt het hoofdgebouw met de nieuwe faculteit voor Technische Natuurkunde en Electrical Engineering in het uiterste oosten

het ontwerp
Eerste strategische inzet van het concept is om het plangebied te zoneren wat betreft verkeer, zodanig dat de Groene Loper wordt omgevormd tot een verkeersluw gebied. Hier wordt het langzaam verkeer optimaal gefaciliteerd. Hiertoe wordt een verbindend pad geïntroduceerd; de zogenaamde scenic walk begint in het uiterste westen in de landschappelijke vormentaal van het Dommeldal en verbindt vervolgens het hoofdgebouw met de nieuwe faculteit voor Technische Natuurkunde en Electrical Engineering in het uiterste oosten. De verbindende wandeling krijgt betekenis doordat de entrees van de faculteitsgebouwen direct aan de route gesitueerd worden en de vloer van de Markthal er een integraal onderdeel van uitmaakt. Tweede strategische inzet van het concept voor de Groene Loper is het centraal stellen van de gebruiker van de campus. De inrichting van de scenic walk biedt allerlei aanleidingen voor gebruik met het MetaForum als een belangrijk brandpunt. De inrichting inspireert gebruikers en studenten tot ontmoeting. Zo vormt de vijver bij het hoofdgebouw, naast een cultuurhistorisch en representatief element. een ontmoetingsplek en biedt de vijverrand door haar vormgeving en expositie op de zon een ideale werk- en lunchplek; zo vormt de scenic walk in het uiterste oostelijke deel op natuurlijke wijze een amfitheater met zitplekken in de zon en vergezichten richting de Dommel. De details van de Groene Loper versterken het concept; subtiele en doorgewerkte details worden strategisch ingezet. Zo wordt de rand van de scenic walk vervormd tot vijverrand, tribune en podium en markeert zorgvuldig vormgegeven led-verlichting de gehele verbindingslijn. Derde inzet van het concept van de Groene Loper is het verbindende karakter van het ‘groen’ op de campus en het gehele TU/e Science Park. Het deel westelijk van het hoofdgebouw zoekt hierbij nadrukkelijk aansluiting bij het Dommeldal. De vijverpartij, die wordt teruggebracht bij het hoofdgebouw, markeert het begin van het orthogonaal geordende deel van de campus, waar groen en hagen rond de faculteitsgebouwen nadrukkelijk aansluiting bij zoeken. Met de materialisering en detaillering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande identiteit en kwaliteiten van de campus; voor de scenic walk worden hierbij betonnen platen geïntroduceerd met gaten ten behoeve van hijsankers, die aansluiten bij de zakelijke architectuur van de gebouwen. Hiernaast worden vanuit een perspectief van duurzaamheid en gerichte inzet van het beschikbare budget ook met name de aanwezige gebakken klinkermaterialen hergebruikt.

Virtuele tour