Bidboek Floriade 2022

Amsterdam

Opdrachtgever(s)

 • gemeente Amsterdam (dienst Ruimtelijke Ordening)

Oppervlakte

 • 94 ha

Jaar van ontwerp

 • 2011 - 2012

Uitvoeringssom

 • € 97.500.000

Werkzaamheden MTD

 • ruimtelijk ontwerp Floriadeterrein, thematisering en fasering, ontwerp, grafische vormgeving Bidboek, redactie, begroting

Extra informatie

 • In samenwerking met
  dRO Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, provincie Noord-Holland, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland-Noord, stichting Zuidoost Partners, Colinda Bijsterveld, Openfabric

Werkveld(en)

 • openbare ruimte
 • stedenbouw
 • parken en landgoederen
 • visie
 • competities / prijsvragen
een wereldtentoonstelling in een wereldstad

Sinds 2008 koestert de gemeente Amsterdam de ambitie om tuinbouw terug te brengen naar de stad en zo voedselproductie en de stedeling weer nauwer met elkaar te verbinden. Deze ambitie is vertaald in een bid voor het organiseren van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022. Met de plannen, zoals neergelegd in het bid, zou Amsterdam een hoofdrol kunnen spelen in het wereldwijde voedselvraagstuk, oplossingen kunnen bieden voor meervoudig intensief ruimtegebruik en stedelingen en jongeren verbinden met de tuinbouwsector. MTD landschapsarchitecten kreeg in 2011 opdracht voor het opstellen van een ruimtelijk ontwerp van de Floriade, het vormgeven van het bidboek en het participeren in het open planproces.

ontwerp
De Floriade 2022 krijgt wat betreft Amsterdam een nieuwe stijl; geen afgesloten terrein met één ingang, maar een evenement dat is ingebed in de bestaande stad en gebruik maakt van de stedelijke voorzieningen en infrastructuur. Het ontwerp is geen uitgekristalliseerd eindbeeld maar een ruimtelijk raamwerk voor een ontwikkelingsproces en een open planproces vanaf nu tot en met 2022. Vanaf heden  kan begonnen worden met het toevoegen van (stads)tuinbouw aan de openbare ruimte, braakliggende terreinen en leegstaande kantoorgebouwen in Zuidoost. Daarnaast zal in de komende 10 jaar een nieuwe  openbare ruimte worden toegevoegd aan het gebied: het tunneldek van de A9 / Gaasperdammerweg. Deze strook van 3 km lang en 80 meter breed zal worden ingezet om de samenhang tussen de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam te versterken en biedt ruimte aan een stadstuinbouwpark  .De ruimtelijke basisgedachte voor de Floriade is een route, waarin start en finish samenvallen. Deze route verbindt een carré van vier themavelden; het veld ‘Stad’ met de Arenaboulevard en het winkelcentrum van Zuidoost, het veld ‘Park’ met het Bijlmerpark, het veld ‘Nieuw Land’ op het toekomstige dek van de A9 en tenslotte het veld ‘Bedrijven’ van Amstel III. De plekken waar twee velden elkaar ontmoeten worden gemarkeerd door iconen; de bestaande ArenA en Bijlmerparktheater en de nog te realiseren Staande en Liggende Kas.  Binnen het neergelegde ruimtelijke kader is alle ruimte om de tuinbouw zichtbaar en beleefbaar te maken in de stad, nieuwe samenwerkingen te genereren en de woonomgeving tot aan de show in 2022 en daarna een kwaliteitsimpuls te geven.