Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Hinthamerpoort 's-Hertogenbosch

de opgave

Opdrachtgever(s)

  • Brabant Wonen

Locatie

  • 's-Hertogenbosch

Oppervlakte

  • 2.3 ha

Jaar van ontwerp

  • 2004 - 2006

Jaar van uitvoering

  • 2006 - 2008

Uitvoeringssom

  • € 2.300.000

Werkzaamheden MTD

  • stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan openbare ruimte
In samenwerking met
DAT Architecten

Werkveld(en)

  • stedenbouw

Kaart

de opgave
Het huidige tuindorp Bartjes-Noord, direct grenzend aan de binnenstad en vestingwerken van ’s Hertogenbosch, wordt door de gemeente ’s Hertogenbosch gezien als een reconstructiewijk. De gemeente heeft samen met woningbouwvereniging Brabant Wonen de ambitie om ter plaatse van deze eerste grote planmatige stadsuitleg van ’s Hertogenbosch een nieuwe woonwijk te realiseren met een stedelijke allure; een zo groot mogelijke woningdiversiteit, zoveel mogelijk grondgebonden woningen, een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte en ondergronds parkeren voor de bewoners. MTD landschapsarchitecten heeft de opdracht om in samenwerking met de Architecten Werkgroep input te geven aan het stedenbouwkundig plan en vervolgens een inrichtingsplan op te stellen voor de openbare ruimte. Belangrijke aangrijpingspunten voor ontwerp zijn hierbij de ligging van de wijk tussen de Graafseweg, een belangrijke invalsroute van de binnenstad, en het Prins Hendrikpark en de plas van de IJzeren Vrouw en het cultuurhistorische gegeven van het aanwezige stedenbouwkundige patroon en een aantal te behouden gebouwen en beplantingselementen.

het plan
Eerste strategische inzet van het stedenbouwkundige plan is de wand vorming van de Hinthamerpoort naar zijn omgeving, waarbij de wand langs de Westerburgweg en het Prins Hendrikpark grofweg zijn gedimensioneerd op 5.5 bouwlaag en langs de Graafseweg en het Muntelbolwerk op 3.5 bouwlaag. Aan de Grobbendonklaan is een woontoren gesitueerd van 7.5 bouwlaag. De wand langs het park wordt op één plek  onderbroken. Hier wordt, op de plek waar een langzaamverkeersroute vanaf de Aa en de overzijde van de Graafseweg uitkomt, nadrukkelijk vormgegeven aan de ruimtelijke relatie met het park. Binnen het stedenbouwkundige plan worden 331 woningen gerealiseerd, waarbij ondermeer wordt voorzien in huur- en koopwoningen, senioren- en starterswoningen en woon/werkeenheden. Tevens worden 3 halfverdiepte parkeergarages gesitueerd, waarin voldoende capaciteit wordt gecreëerd voor de bewoners. De openbare ruimte binnen de woonwijk wordt zoveel mogelijk opgevat als één plateau, waarin alleen de rijlopers voor autoverkeer zijn uitgefreesd. Zij ontsluiten de parkeergarages en het parkeren op het maaiveld. Voor het overige deel is de wijk zoveel mogelijk autovrij gehouden. De overgang tussen de woningen en de openbare ruimte wordt hierbij consequent vormgegeven middels zo’n 0.20 meter verhoogde stoepen. Zij versterken de architectuur van de gevels en creëren op natuurlijke wijze een overgang tussen privaat en openbaar gebied. Binnen de wijk ontstaan een 3tal straten en pleinen met ieder een eigen karakter. Het plein achter de school wordt een stenig speelplein met 3 enorme bomen, die zeer beeldbepalend aanwezig zijn. Het kleine plein wordt zo ‘groen’ mogelijk met een verhoogd graseiland en een grote boomgroep. Op de overgang met het park tenslotte wordt het ‘groen’ letterlijk de wijk ingetrokken middels een verhoogd gelegen, driehoekig beplantingseiland.