Bentinckspark

Hoogeveen

Opdrachtgever(s)

 • gemeente Hoogeveen

Oppervlakte

 • 27 ha

Jaar van ontwerp

 • 2007 - heden

Jaar van uitvoering

 • 2008 - heden

Uitvoeringssom

 • € 4.000.000

Werkzaamheden MTD

 • stedebouwkundig programma van eisen, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan, technisch ontwerp, supervisie architectuur en uitvoering

Extra informatie

 • In samenwerking met
  LKSVDD architecten

Werkveld(en)

 • parken en landgoederen
 • bouwkundige elementen
duurzame campus onderwijs - sport

Het Bentinckspark is een sportpark in het hart van Hoogeveen. Om topsport en breedtesport in de gemeente te stimuleren, besluit de gemeente in 2007 tot herontwikkeling van het 27 hectare grote terrein, waarbij de verschillende verenigingen een nieuwe plek krijgen met moderne sportvoorzieningen en accommodaties. De combinatie van sport, parkruimte en de naastgelegen onderwijsvoorzieningen maken de opgave uniek. Sinds 2007 is MTD landschapsarchitecten betrokken bij het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en beeldkwaliteitplan, waarmee een strategisch kader voor nadere uitwerking en uitvoering is vastgelegd. Inmiddels worden in een participatief planproces inrichtingsplannen en technisch ontwerp gemaakt voor de verschillende deelgebieden en is een deel van het park in uitvoering. Doel is het nieuwe duurzame Bentinckspark voor 2019 geheel te realiseren.

het ontwerp
Het Bentinckspark wordt een modern en bruisend sportpark, gelegen in een duurzame groene woonomgeving. Een duurzaam park ontstaat door het in samenhang bezien van zowel gebouwen als groene omgeving; door koppelingen in onder meer watersysteem en energie ontstaat grote meerwaarde. Binnen het park is ruimte voor georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Een raamwerk van (bestaande) bomenlanen omsluit het park, en verdeelt het in verschillende kamers. Binnen deze kamers bevinden zich atletiek-, hockey-, korfbal-, beachvolleybal- en voetbalverenigingen, wiens velden zijn ingebed in een parkomgeving met een natuurlijk karakter. Door het strategisch positioneren van de verschillende sportverenigingen, ontstaat er langs de historische Bentincksdijk een stadspark als hart van het park. De Bentincksdijk wordt in oude glorie hersteld, door het realiseren van watergangen aan beide zijden. Het stadspark functioneert als poort naar de verschillende sportfaciliteiten. Het park biedt naast georganiseerde sport, ook in het stadspark mogelijkheden voor ongeorganiseerde sport en genieten van ‘buiten zijn’. Hier is een multifunctioneel activiteitencentrum, sportroute, strand, evenementenveld, amfitheater en speelbos gesitueerd. Het park refereert in maat, schaal en robuust karakter aan het Drentse landschap, met groene velden en gestrooide bomen, houtwallen en lanen. Gemengde hagen, rietrijke oevers en meerstammige heesters bieden, naast een afwisselend beeld, ecologische meerwaarde. Het Bentinckspark creëert goede ruimtelijke randvoorwaarden voor sportbeoefening, nu en in de toekomst. Iedereen kan hier ontspannen in een prettige omgeving, waar ze om zich heen allerlei (sport)activiteiten kunnen ervaren.