Centrumplan Wijchen

Wijchen

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Wijchen

Oppervlakte

  • 1.9 ha

Jaar van ontwerp

  • 2008 - 2008

Jaar van uitvoering

  • 2009 - 2010

Uitvoeringssom

  • € 3.500.000

Werkzaamheden MTD

  • structuurschets, ontwerp, beeldkwaliteitplan gevels, technisch ontwerp, directievoering en esthetisch toezicht

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • pleinen
groene sfeer en duurzame detaillering

Wijchen, een middelgrote gemeente met ongeveer 40.000 inwoners, heeft in de ‘strategische visie 2025’ de ambitie uitgesproken om haar sociaal-economische positie verder te versterken. Dit leidde ondermeer tot de revitaliseringsopgave van het centrumgebied van Wijchen. MTD landschapsarchitecten kreeg in 2007 de opdracht om op verschillende fronten deze opgave uit te werken, zoals een structuurschets, een beeldkwaliteitplan voor de architectuur en reclameuitingen en het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van het centrumgebied. Daarnaast was MTD verantwoordelijk voor het communicatie- en participatie proces om te komen tot draagvlak met winkeliers, bewoners en horeca en politieke besluitvorming.

het ontwerp
In het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte is gezocht naar het versterken van het groene karakter en de dorpse intimiteit van Wijchen. Het kasteel, het sterrebos, de omgeving van de kerk-pastorie en het kloosterpark worden verbonden met het kernwinkelgebied middels nieuwe en verbeterde wandel- en fietsverbindingen. De inrichting van de openbare ruimte is hoogwaardig, duurzaam en sfeervol door het toepassen van bijzonder donkere hardsteen in de meubileringsstroken van de straten en het uitspreken van de pleinen. Door slimme lijnvoeringen  van natuursteen en gebakken klinkers in de straatprofielen en op de pleinen ontstaat een vanzelfsprekende zonering en gebruik van de openbare ruimte, waarmee Wijchen haar fietsvriendelijke ambitie voor de bereikbaarheid van het centrum kan waarmaken. Het nieuwe tapijt van gebakken klinkers is op een bijzondere wijze gemengd in drie tinten en zorgvuldige detailleringen van lijngoten en oplossingen voor hoogteverschillen bieden maximaal comfort aan het winkelend publiek en bezoekers van de vele terrasjes in de openbare ruimte. Specifiek ontworpen straatmeubilair, zoals banken, lichtmasten en fietsenbeugels geven het centrum van Wijchen een eigentijdse uitstraling zonder het dorpse en intieme karakter, waar Wijchen zo trots op is, aan te tasten.