Campus UVT

Tilburg

Opdrachtgever(s)

  • Universiteit van Tilburg

Oppervlakte

  • circa 22.000 m2

Jaar van ontwerp

  • 2002 - 2002

Jaar van uitvoering

  • 2003 - 2003

Uitvoeringssom

  • € 800.000

Werkzaamheden MTD

  • ontwerp

Werkveld(en)

  • terreinen rond gebouwen
groen universiteitslandschap als wervend imago

Tilburg University is één van de grotere universiteiten van Nederland. De universiteit is zeer gehecht aan een sterk imago en wenst zich al decennia in onderwijskwaliteit en beeldimago te profileren. MTD landschapsarchitecten werkt al vele jaren aan de corporate identity en het imago van de campus van Tilburg University; aan een casco en de invulling van het groene universiteitslandschap van Tilburg.

Het universiteitscomplex is gelegen op de overgang van het stedelijk gebied van Tilburg naar het uitgestrekte bosgebied van de Oude Warande, ten westen van de stad. Het ruimtelijke concept voor Tilburg University is geheel gebaseerd op de campusgedachte; verspreid staan de grote gebouwen complexen, gebonden en verbonden door het onderliggende Brabantse zandbossenlandschap van vliegdennen en berken.
De verblijfskwaliteit op het terrein wordt versterkt door een continue halfopen, zacht golvend landschap van bomen in het gras. Nieuwe bouwprogramma’s voegen zich naadloos in het casco van het halfopen dennenbos. De centrale glooiende weide met grote vrijstaande bomen vormt, naast de esplanade en hoofdas, een natuurlijke ontmoetingsplaats op de campus. Een grote gebogen vijver met een verhoogde rand vormt een natuurlijke aanleiding om te zitten.

Een terugkerend thema in de universiteitsgebouwen is de aanwezigheid van een patio. Beide patio’s van het hoofdgebouw (Bedaux de Brouwer architecten) zijn sober en hoogwaardig vormgegeven. De patio’s zijn voornamelijk kijktuinen, zonder intensief gebruik.
Een nieuwe patio ligt centraal in het recent gerealiseerde TIAS-gebouw (Storme & van Ranst architecten).
De patio vormt een buiten-collegezaal annex theater en is naast kijktuin ook ontmoetingsplek. Ingebed in een gewelfd gazon met hoog opgaande dennen ligt een lange dubbele trap met vijf treden. De onderliggende afstand tussen beide traptribunes is zodanig dat interactie tussen mensen, die op de traptreden aan beide zijden zitten, zeer goed mogelijk, maar niet vanzelfsprekend is. De traptribunes verlenen de patio intimiteit voor een enkel individu, maar bieden ook ruimte aan 600 oplettende studenten. De sfeer in de patio is de sfeer van buiten, centraal in de nieuwbouw ontstaat naar gelang het moment, de drukste en de stilste plek.