Raambuurt

Deventer

Opdrachtgever(s)

  • Hanzewonen

Oppervlakte

  • 1.7 ha

Jaar van ontwerp

  • 1995 - 2007

Jaar van uitvoering

  • 2000 - 2008

Werkzaamheden MTD

  • ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • stedenbouw
wonen aan de stadswal

De Raambuurt vormt een unieke inbreidingslocatie op een voormalig industriegebied binnen de stadswallen van Deventer. Het nieuwe woongebied ligt aan de gedempte binnenhaven, waar nu de Emmastraat / Kazernestraat lopen; een belangrijke invalsroute naar de binnenstad.
De gemeente Deventer had de ambitie om hier met behoud van karakteristieke cultuurhistorische elementen een hoogwaardig, binnenstedelijk woongebied te ontwikkelen. Het wonen in de historische binnenstad, aan de vestingwallen en met een directe relatie met het water vormden de kwaliteiten, die hierbij versterkt dienden te worden. Hiernaast diende de saneringsproblematiek van het gebied opgelost te worden. In 1995 kreeg MTD landschapsarchitecten van HanzeWonen opdracht voor het opstellen van een stedenbouwkundige plan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

het ontwerp
Naast het behoud van het historische stratenpatroon, vormt het behoud van een aantal industriële gebouwen een eerste strategische inzet van het stedenbouwkundige plan; het laboratorium, drie pakhuizen, een rijtje arbeiderswoningen, de inktfabriek en twee kapitale schoorstenen krijgen een nieuwe functie, passend in het nieuwe woongebied. Zo zal in één van de pakhuizen de Provinciale Archeologische Dienst worden gevestigd. De nieuw geïntroduceerde woongebouwen, zijn wat betreft maat en schaal gerelateerd aan de pakhuizen.
Het parkeren is in het gehele woongebied zoveel mogelijk onder de woongebouwen opgelost met op het maaiveld alleen enkele plekken ten behoeve van bezoekersparkeren. Door de saneringsproblematiek kon dit slechts 1.5 meter verdiept; de nieuwe woongebouwen zijn hiermee halfverhoogd gerealiseerd.
Tweede inzet van het stedenbouwkundige plan is het versterken van een nadrukkelijke samenhang tussen de woongebouwen en openbare ruimte enerzijds en het water en de vestingwerken anderzijds. Zo is het voormalige bastion teruggebracht en halverwege de Bergpoortstraat is een nieuw pleintje gecreëerd aan het water, vanwaar nieuwe zichten over de stadsgracht ontstaan. Aan de zuidzijde van het plan is de rand langs de Buitengracht opgeschoond en weer openbaar toegankelijk.
Voor de straten in het plan is gekozen voor een sober, stenig profiel met gebakken materialen, waarin structureel bomen zijn geïntroduceerd. Voor de Bergpoortstraat zijn bovendien de historische treinrails behouden; zij liggen in een strook van natuurstenen keien.
Aan de noordzijde van het plan is vormgegeven aan een klein buurtpark. De open ruimte biedt allerlei aanleidingen voor gebruik; centraal in de ruimte ligt een grasvlak omgeven door een verhoogde zitrand en daar omheen in asfalt een skatebaantje.