Centrum Venray

Venray

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Venray

Oppervlakte

  • 2.5 ha

Jaar van ontwerp

  • 2007 - 2007

Jaar van uitvoering

  • 2007 - 2010

Uitvoeringssom

  • € 6.900.000

Werkzaamheden MTD

  • masterplan, ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding

Werkveld(en)

  • openbare ruimte
  • pleinen
dorp met stedelijke allure

Venray heeft een ‘rijk’ cultuurhistorisch verleden en vanuit haar ligging aan de A73 een vooraanstaande rol in de regio Noord-Limburg als het gaat om wonen, werken, winkelen, cultuur en toerisme. Stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen het centrumgebied van Venray hebben geleid tot een schaalvergroting en ambivalent karakter; het dorpse karakter van het historische deel wordt gecombineerd met het meer stedelijke karakter van de nieuwe in- en uitbreidingen. De inrichting van de openbare ruimte was bovendien bij deze ontwikkelingen achtergebleven; verhardingen en straatmeubilair waren versleten en ‘gedateerd’. In 2007 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan, beeldkwaliteitplan en de besteksvoorbereiding van de openbare ruimte van het centrumgebied en voor het organiseren en begeleiden van het bijbehorende communicatieproces. De ambities van gemeente en betrokken ondernemers en bewoners waren hoog; het ‘upgraden’ van de openbare ruimte en het herkenbaar maken van het nieuwe imago van het centrum; ‘dorps karakter met stedelijke allure’.

Eerste inzet van de herinrichting van het centrum van Venray is een onderscheid in ‘historische’ straten en pleinen, zoals de Grote Markt en Henseniusplein, en de straten en pleinen, die behoren tot de recente stedenbouwkundige ontwikkelingen, Schouwburgplein en de ‘Bleek’. De materialisering voor beide deelgebieden is dezelfde; gebakken klinkers en grijs-groen graniet, echter de toepassing in het dwarsprofiel is een andere. In de historische straten verwijzen de natuurstenen ‘plinten’ langs de gevels naar de historische stoepen, terwijl in de ‘nieuwe’ straten het natuursteen in de vorm van een ‘loper’ midden in het straatprofiel is geintroduceerd.

Voor de historische pleinen zijn behakte natuurstenen keien gekozen, terwijl het Schouwburgplein met gebakken klinkers is verhard. Dit laatste plein is bovendien voorzien van een fontein en bijzondere lichtmasten, waarmee de uitstraling van het plein als entree en terrassenzone voor de Schouwburg wordt versterkt.
De geïntroduceerde bomen herstellen op de pleinen in het centrumgebied de oorspronkelijke ruimtewerking en geven hun een lommerrijk en sfeervol karakter. Hierbij heeft de Grote Markt vooral de betekenis van horecaplein en het Schouwburg- en Henseniusplein van markt- en evenementenplein.

Speciaal voor Venray ontworpen lichtmasten, zitbanken en afzetpaaltjes versterken het eigen ‘gezicht’ van het centrum.
Als tweede onderdeel van het inrichting van de openbare ruimte is ingezet op het reguleren van luifels en reclame-uitingen aan de gevels. Hiermee heeft het centrumgebied van Venray een ware metamorfose ondergaan en sterk aan sfeer en identiteit gewonnen.