d'Arcyweg Europoort

Rotterdam

Opdrachtgever(s)

  • Havenbedrijf Rotterdam

Oppervlakte

  • 15 ha

Jaar van ontwerp

  • 2007 - heden

Jaar van uitvoering

  • 2010 - heden

Werkzaamheden MTD

  • ontwikkelplan

Werkveld(en)

  • bedrijfsterreinen
bedrijvigheid in een duinlandschap

In 2007 is op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam een meervoudige opdracht uitgeschreven voor het ontwikkelen van het gebied D’Arcyweg in de Europoort Rotterdam. Het plan van MTD landschapsarchitecten, waarin een verrassende nieuwe imagodrager voor het gebied wordt gepresenteerd, is hierbij geselecteerd. Hoofddoel is om binnen de beperkingen van het plangebied, waaronder de risicocontour van de naastgelegen raffinaderij van BP, een hoogspanningstracé en een leidingenstrook, een stedebouwkundig raamwerk te ontwikkelen met een landschappelijke kwaliteit als beeldmerk voor de commerciële invulling van het gebied. Het ontwikkelplan vormt het vertrekpunt voor de architectonische uitwerkingsplannen. Binnen de ruimtelijke kaders van het plan zullen stedebouw, landschap en architectuur elkaar moeten versterken en ‘omarmen’. Het eerste deel van het plan, het nieuwe kantoor van BP, is momenteel in aanbouw.

het ontwerp
De locatie D’Arcyweg is direct gelegen aan de N15, de hoofdader van het havengebied en biedt hiermee een kans voor bedrijvigheid die gebruik maakt van de ultieme zichtlocatie. Daarnaast heeft de locatie een directe zichtrelatie met het aan de andere zijde van het Hartelkanaal gelegen Voorne-Putten en bevindt zich zo op de overgang van het ‘oude land’ en het havengebied, op de overgang van landschap/natuur en industrie. Deze unieke ligging biedt kansen voor een landschappelijke inrichting van het plangebied en de creatie van een unieke landschappelijke beeldkwaliteit voor het commerciële programma.

MTD landschapsarchitecten heeft het gehele programma binnen één landschappelijke hoofdvorm georganiseerd, gebruikmakend van de specifieke ovale vorm van de locatie. Het gebouwde programma is opgenomen in een gigantisch duinlichaam. Het duinlichaam krijgt een invulling met duinvegetatie zoals helmgras en duindoorn, passend bij het van nature aanwezige duinlandschap. Zo wordt een unieke landschappelijke beeldkwaliteit gecreëerd voor het commerciële programma. Een zevental bedrijfskavels presenteren zich aan de noordzijde met hun voorgevels aan de N15. Hier is de ontsluiting, het parkeren en de entrees van het commerciële programma gesitueerd en wordt ten volle de zichtlocatie aan de N15 benut. Doordat het commerciële programma in de duin is gesitueerd ontstaat een reeks van bijzondere gebouwen. Een atrium of een lichthof zorgt ervoor dat op een specifieke manier licht in het bedrijfsgebouw wordt binnengehaald. Aan de zijde van het Hartelkanaal geeft het plan een meer natuurlijk beeld. Hier is de duin dominant ten opzicht van de bebouwing. De bebouwing piept enkel met een accent boven de duin uit waardoor een mooi zicht op Voorne-Putten gecreëerd wordt.