Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Prinsenhof Arnhem

nieuw binnenstadsdeel aan de Rijn

Opdrachtgever(s)

  • provincie Gelderland
  • Rijksgebouwendienst
  • gemeente Arnhem

Locatie

  • Arnhem

Oppervlakte

  • 8.8 ha

Jaar van ontwerp

  • 2008 - 2009

Werkzaamheden MTD

  • stedebouwkundig masterplan; stedebouwkundig ontwerp; beeldkwaliteitplan
In samenwerking met
AWG architecten

Werkveld(en)

  • stedenbouw

Kaart

nieuw binnenstadsdeel aan de Rijn
De Provincie Gelderland heeft in 2009 besloten tot het herhuisvesten van haar ambtenaren in een nieuw provinciekantoor. Hiernaast speelt in het gebied Prinsenhof de uitbreidingsbehoefte van Justitie en de ambitie van de gemeente Arnhem om de ruimtelijke en verblijfskwaliteit te verbeteren.
Samen met AWG architecten kreeg MTD landschapsarchitecten in 2009 opdracht van de Provincie Gelderland, Rijksgebouwendienst en gemeente Arnhem tot het opstellen van een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan voor de Prinsenhof. Hoofddoelstelling vormde de ontwikkeling van een centrumstedelijk, hoogwaardig en dynamisch stadsdeel met een range aan stedelijke functies en een openbaar gebied met een hernieuwde betekenis als verblijfsruimte en ontmoetingsplek.

het ontwerp
Eerste strategische inzet van het stedenbouwkundig plan is het versterken van de continuïteit van de groene singelstructuur en het helen van het historische ‘groene rondje’ rond de Arnhemse binnenstad; ter plaatse van de verknoping van singel en Rijnkade wordt ruimte gecreëerd om vorm te geven aan een hernieuwde samenhang van binnenstad en rivier. Hiertoe wordt voorgesteld het verkeerskundig profiel van de centrumring te versmallen en op de kade programma te introduceren dat een dergelijke samenhang versterkt.
Tweede strategische inzet van de plannen is de herdefinitie van de Markt; zij wordt gerehabiliteerd als volwaardig stadsplein en knooppunt van stedelijke langzaam verkeersroutes. Er wordt vormgegeven aan een reeks van zichten vanaf de Markt in de richting van de rivier en John Frostbrug.
Derde inzet van het stedenbouwkundige plan betreft de situering van het programma van de provincie Gelderland aan de Markt. Hiermee krijgt de provincie een adres aan de Markt en ontstaat de mogelijkheid om Huis der Provincie dat een rijksmonumentale status heeft en provinciekantoor met elkaar te verbinden, maar ook ten opzichte van elkaar te profileren; de eerste als formeel bestuurscentrum en de tweede als een laagdrempelig, toegankelijk publiek gebouw. Het programma van justitie en OM wordt in de plannen aan de singelzijde gesitueerd. Realisatie hiervan is echter pas in een tweede fase (over zo’n 10 jaar) mogelijk, wanneer de gebouwen van OM en BAS-F vrijkomen. In deze tweede fase wordt op de locatie van het BAS-Fgebouw aan de rivier een bouwvolume geïntroduceerd dat zich wat betreft hoofdvorm en betekenis losmaakt van de rest van het plangebied. Haar exclusieve ligging vragen om een bijzonder programma met een betekenis voor de gehele stad.
In het stedenbouwkundige plan wordt uitgegaan van ondergrondse parkeergarages onder de nieuw te realiseren kantoor- en woongebouwen en wordt gezocht naar een uitwisseling tussen de diverse parkeerprogramma’s.