Jeroen Bosch Ziekenhuis

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever(s)

 • EGM Architecten
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis

Oppervlakte

 • 14 ha

Jaar van ontwerp

 • 2006 - 2006

Jaar van uitvoering

 • 2010 - 2011

Uitvoeringssom

 • € 5.250.000

Werkzaamheden MTD

 • ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding, uitvoeringsbegeleiding

Extra informatie

 • In samenwerking met
  EGM architecten, Deerns raadgevende adviseurs

Werkveld(en)

 • gezondheidszorg
 • tuinen
hoogwaardig zorglandschap in de rand van de stad

Aan de zuid-westelijke stadsrand van ’s-Hertogenbosch, direct grenzend aan het natuurgebied de Gement, is een groots, innovatief en gastvrij ziekenhuiscomplex ontwikkeld. De stedenbouwkundige hoofdopzet van het ziekenhuis is te beschrijven als een aantal noord-zuid gerichte bouwvolumes, die zich maximaal richten op het aangrenzende landschap.
MTD landschapsarchitecten kreeg in 2003 opdracht om in nauwe samenwerking met EGM architecten een landschappelijk en stedenbouwkundig structuur- en inrichtingsplan op te stellen voor de omgeving van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hoofddoel was om op structuurniveau vorm te geven aan de ontmoeting van stad en Gement en op inrichtingsniveau aan een aantrekkelijk en helend zorglandschap. Een zorglandschap met een betekenis als kijktuin vanuit het ziekenhuisgebouw en als gebruikstuin voor patiënten, bezoekers en personeel. Hierbij vragen met name de organisatie en afwikkeling van de complexe verkeersstromen en het parkeren de aandacht. MTD landschapsarchitecten is hierbij verantwoordelijk geweest voor het gehele traject van ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding, aanbesteding en toezicht bij de uitvoering.

het ontwerp
Eerste strategische inzet van de plannen is om de ontsluiting en oriëntatie van de hoofdentree van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te richten op de stad en de randweg; het Paleiskwartier en de Willemspoort. Aan deze zijde is vormgegeven aan een entreeplein met veel ruimte voor groen en verblijven. Op een veilige en efficiënte wijze is hierbij de afwikkeling van auto’s, taxi’s, openbaar vervoer en voetgangersstromen van en naar de parkeergarage ingepast, zonder dat dit ten koste van de gewenste beeldkwaliteit van het plein gaat. Deze krijgt ondermeer vorm door de introductie van een reeks verhoogde graseilanden met hemelbomen, fraai vormgegeven zitbanken en lichtmasten, een fontein en een aantal kunstobjecten.
Tweede strategische inzet van de plannen is het versterken en herkenbaar maken van de ligging van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de overgang van stad en landschap. Hiertoe is aan de zuidzijde van het ziekenhuisterrein vormgegeven aan een natuurlijk parklandschap met bloemenweides, water, glooiende rietoevers en wandelpaden, die aansluiten op de Gement. De ruimtes tussen de bouwvolumes onderscheiden zich middels een geheel eigen, meer cultuurlijke beplanting en inrichting. Hiermee ontstaan talrijke mogelijkheden voor natuur- en seizoensbeleving en oriëntatie binnen het grote gebouwencomplex.