Stadswalzone

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever(s)

 • gemeente 's-Hertogenbosch

Oppervlakte

 • 1.54 ha

Jaar van ontwerp

 • 2008 - 2012

Jaar van uitvoering

 • 2012 - 2015

Werkzaamheden MTD

 • ontwerp

Extra informatie

 • In samenwerking met
  Van Roosmalen van Gessel architecten; studio Leon Thier / Arcadis

Werkveld(en)

 • openbare ruimte
 • landschappen
 • infrastructuur
nieuwe route van stadswal naar binnenstad

In de stadswalzone van ’s-Hertogenbosch spelen een aantal omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen, waarvan de inzet van de gemeente ’s-Hertogenbosch om een ondergrondse parkeervoorziening te realiseren de meest omvangrijke is. De vestingwerken zijn aangemerkt als Gemeentelijk Archeologisch Monument en worden in dit licht behouden als de zichtbare delen van muur en bolwerken, maar ook in de vorm van de schootsvelden, welke van oudsher open werden gehouden.
Eind 2008 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht tot het opstellen van een beeldkwaliteitplan voor het Zuiderpark, de stadswalzone en Casinotuin met als hoofddoel een ruimtelijke kader vast te leggen voor de ontwikkelingen. Hierbij is gekozen voor een integrale benadering van architectuur, openbare ruimte en kunst in de openbare ruimte.

het ontwerp
Eerste strategische inzet van het beeldkwaliteitplan vormt de restauratie van de vestingmuur en het eerherstel van de wandeling langs de muur, onder het bladerdak van de monumentale bomen. Langs de stadswandeling vormen de bastions bijzondere plekken; in hun cultuurhistorische betekenis als onderdeel van de verdedigingswerken en in hun eigentijdse betekenis als uitzichtpunt. In aansluiting hierop wordt in het Zuiderpark de aangrenzende zone onderlangs de muur vrijgezet van alle ongewenste obstakels en het tenniscomplex van BTC de Pettelaer verplaatst naar een nieuwe plek in het park. De stadsgracht wordt in ere hersteld en onder de stadsgracht wordt de parkeergarage gesitueerd met 1100 extra parkeerplekken voor de binnenstad. De in- en uitgang van de parkeergarage wordt gesitueerd op bastion Baselaar met een directe aansluiting op de Hekellaan. Deze nieuwe betekenis van het bastion krijgt extra allure door de introductie van een horecapaviljoen. Zij versterken de centrale ligging van het bastion en haar bijzondere betekenis als knooppunt langs de wandeling over de vestingwallen.
Tweede strategische inzet van het beeldkwaliteitplan betreft de realisatie van een aantrekkelijke en eenduidige verbindingsroute van de parkeergarage door de Casinotuin in de richting van de binnenstad. Vanaf de Limietlaan wordt een nieuwe verbindingslijn getraceerd over de stadgracht, onder de Hekellaan en als een schegvormige hellingbaan door de Casinotuin. De voormalige Judastoren krijgt een bijzondere betekenis in deze verbindingsroute; hier wordt de onderdoorgang onder de Hekellaan gesitueerd en via de toren kan men van het middeleeuwse peil onderlangs de muur stijgen naar het niveau van de Hekellaan.
Voor de Casinotuin zet het beeldkwaliteitplan voornamelijk in op het behoud en versterken van het indrukwekkende, historische bomenbestand en de komvormige ligging van het parkje aan de stadswallen. Voorgesteld wordt om hier de in de stadswalzone verspreid staande kunstwerken een nieuwe plek te geven.

De stadwalzone is winnaar van de ESPA Gold Award  en genomineerd voor de Schreuder prijs.

Arch Daily