Museumkwartier

's-Hertogenbosch

Opdrachtgever(s)

 • provincie Noord-Brabant

Oppervlakte

 • 4500m2

Jaar van ontwerp

 • 2007 - 2009

Jaar van uitvoering

 • 2011 - 2011

Uitvoeringssom

 • € 312.000

Werkzaamheden MTD

 • ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding

Extra informatie

 • In samenwerking met
  BiermanHenket architecten

Werkveld(en)

 • openbare ruimte
 • stedenbouw
 • terreinen rond gebouwen
 • tuinen
cultureel hart in historische binnenstad

Met de uitbreiding van het NoordBrabants Museum en nieuwbouw voor het Stedelijk Museum (SM’S) ontstaat een nieuw cultureel hart in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch; het Museumkwartier. De entreepleinen vormen hierbij belangrijke schakels tussen het Museumkwartier en de openbare ruimte van de Bossche binnenstad.
MTD landschapsarchitecten kreeg begin 2006 van de provincie Noord-Brabant opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de entreepleinen en binnentuinen van beide musea. In 2014 volgde de opdracht voor een ontwerp van de opstapplaats in de Binnendieze. In samenwerking met BiermanHenket architecten, die de architectonische plannen voor de uitbreiding en nieuwbouw van de musea ontwikkelde, is een integraal ontwerp tot stand gekomen.

Het beeld van het entreeplein van het NoordBrabants museum aan de Verwerstraat is voor een belangrijk deel ongewijzigd gebleven. Wel heeft de hoofdentree een meer symmetrische opzet gekregen met een centrale trappartij en hellingbanen aan weerszijden. Bij de monumentale entreepoort zijn haagblokken geïntroduceerd en een robuust natuurstenen element met de naam van het museum.
Het entreeplein van het SM’S, aan de andere zijde van het Museumkwartier, heeft meer eigentijdse uitstraling gekregen in aansluiting op de architectuur van de nieuwbouw hier.
Het hart van het Museumkwartier en een belangrijke schakel tussen het NoordBrabants Museum en het SM’S, vormt het museumrestaurant en de centraal gelegen museumtuin. Inzet voor de museumtuin was om de beeldbepalende elementen van het oorspronkelijke ontwerp (MTD landschapsarchitecten; 1997) te behouden; de golvende grasmat, het gewelfde klimopveld en de aanwezige monumentale bomen. Ook het terras bij het restaurant is gehandhaafd. Vanaf deze zijde ontstaan mooie zichten op de in het groen geëxposeerde beeldencollectie.
Nieuw gegeven voor de museumtuin is dat deze aan vier zijden begrensd wordt door museale gebouwen; de glazen verbindingsgang tussen het NoordBrabants Museum en het SM’S vormt een architectonisch antwoord op de transparante gaanderij van Quist aan de overzijde.
Min of meer verborgen plekken binnen het Museumkwartier vormen de nieuwe patiotuinen; de groene patio, direct grenzend aan het museumrestaurant, en de meer stenige patio, aan de Waterstraat die in de avonduren de toegang tot het museumrestaurant verzorgt.
Nieuw element binnen het Museumkwartier vormt de opstapplaats in de Binnendieze, die geïnspireerd op het kaartbeeld uit 1629 aan de noordzijde van het entreeplein aan de Waterstraat is geïntroduceerd. De garage die hier over de Binnendieze was gebouwd is hiertoe gesloopt en het water is weer open gegraven. Er is een natuurstenen trap geïntroduceerd van het waterpeil naar de Waterstraat. Bij de realisatie van de opstapplaats bleken de wangen van de trap, die hier oorspronkelijk lag, en de togen van de Loefse Brug in de Waterstraat nog aanwezig. Zij zijn vervolgens behouden en gerestaureerd. Direct grenzend aan de opstapplaats is over de Binnendieze een nieuw pleintje geïntroduceerd. Van hieruit kan men via een witte poort, , toegang krijgen tot het entreeplein van het NoordBrabants Museum. Op het pleintje is een lange natuurstenen bank geïntroduceerd en in de vloer een hiertoe vervaardigde gravure van het kaartbeeld uit 1629.
Met de realisatie van het inrichtingsplan voor de pleinen en patios heeft het Museumkwartier een hernieuwde en sterke relatie gekregen met de openbare ruimte en waterwegen van de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch.