Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

't Vaneker Enschede

wonen in een lommerrijk twents landschap

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Enschede

Locatie

  • Enschede

Oppervlakte

  • 58 ha

Jaar van ontwerp

  • 2006 - 2007

Jaar van uitvoering

  • 2010 - heden

Uitvoeringssom

  • € 20.740.000

Werkzaamheden MTD

  • landschappelijk, stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitplan; landschappelijk supervisorschap
In samenwerking met
gemeente Enschede

Werkveld(en)

  • parken / landgoederen

Kaart

wonen in een lommerrijk twents landschap
’t Vaneker is een gebied met een oud en kleinschalig, halfopen landschap in de noordelijke stadsrand van Enschede. Identiteitsdragers vormen de naar Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen en een 3tal beeklopen. Tussen de beken liggen essen, herkenbaar door hun hogere en licht bolle ligging. Het gebied vertegenwoordigt belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden en heeft in potentie een betekenis als stedelijk uitloopgebied vanuit de stad. MTD landschapsarchitecten kreeg in maart 2006 van de gemeente Enschede opdracht om als superviserend landschapsarchitect te werken aan een stedenbouwkundig en landschappelijk ontwikkelingsplan en beeldkwaliteitplan voor het gebied. De ambitie was om met de plannen twee specifieke wensbeelden te verenigen; de vraag naar woningen in de top van de markt en de integratie en interactie van landschap en wonen middels eigentijdse en Twentse architectuurvormen. De ‘draagkracht’ van het landschap diende hierbij leading te zijn.

het ontwerp
Strategische inzet van het ontwikkelingsplan is het versterken van de beken en essen als dragers van de open ruimten en natuurwaarden binnen het gebied. De openheid van deze buitenste zone wordt versterkt in het contrast met de bosachtige zone, die hier direct aan grenst. Deze zone wordt in hoge mate bepaald door de reeds aanwezige boselementen aangevuld met nieuwe bosaanplant, waarmee een beeld ontstaat van ´groene´ kamers met zichtlijnen op de open beekdalen en essen. In de boszone worden zeer exclusieve landhuizen ontwikkeld op kavels van circa 4000 m2. Zij krijgen, afhankelijk van hun ligging, een bebossingsopdracht van 10 tot 60% van hun grondgebied. Als bijzondere elementen zijn in deze zone een 4tal buitenplaatsen gesitueerd. De buitenplaatsen worden ontwikkeld op een kavel van circa 20.000 m2 ten behoeve van een klein aantal exclusieve appartementen.
Langs de boszone wordt de halfverharde Gruisweg geïntroduceerd als exclusieve ontsluitingslijn ten behoeve van de landhuizen en buitenplaatsen en aantrekkelijke recreatieve route.
De ring van landhuizen begrenst binnen ’t Vaneker een centraal gelegen halfopen zone. Dit gebied wordt ontwikkeld volgens een Twentse archetypische verkaveling met clusters van 3 tot 5 erven van circa 1.000 m2. De clusters worden ontsloten middels een gezamenlijke oprijlaan en erf. Het gezamenlijke erf ontsluit de afzonderlijke landhuizen en verleent hun een zekere mate van communiteit. Het ´groene´ beeld in deze zone wordt gewaarborgd door houtwallen en boerenhagen rond de clusters.