Landgoed Bouvigne

Breda

Opdrachtgever(s)

  • Hevo bv

Oppervlakte

  • 7.5 ha

Jaar van ontwerp

  • 2004 - heden

Jaar van uitvoering

  • 2009 - 2010

Uitvoeringssom

  • € 1.000.000

Werkzaamheden MTD

  • ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding

Extra informatie

  • In samenwerking met
    Claus & Kaan architecten

Werkveld(en)

  • parken en landgoederen
nieuwbouw op historisch landgoed

Landgoed Bouvigne ligt in de overgang van het beekdal van de Mark naar het Mastbos, in de zuidelijke stadsrand van Breda. Het landgoed heeft belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden. Sinds 1971 is een deel van de kantoren van Waterschap Brabantse Delta hier gehuisvest. Bouvigne werd in 2002 door het Waterschap gekozen als locatie voor haar nieuwe hoofdkantoor, naar een ontwerp van Claus & Kaan architecten. In 2004 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht voor het ontwikkelen van een inrichtingsplan voor de terreinen rond de nieuwbouw. In de loop van de tijd breidde deze opdracht zich uit tot een revitaliseringsplan voor het gehele landgoed, waarbij een ruimtelijk kader is ontwikkeld voor toekomstige ontwikkelingen.

Eerste strategische inzet van het plan is het herstellen van de dubbele carré van dubbele rijen eiken, waar het landgoed van oorsprong door bepaald werd. Het eerste carré, waarbinnen zich het historische kasteeltje en de Franse, Engelse en Duitse tuin bevinden, heeft hierbij een representatieve betekenis; het tweede, waarbinnen zich van oorsprong de moestuin en boomgaard bevonden, een meer utilitaire betekenis.
In het eerste carré is rond de siertuinen het water weer in ere hersteld; het kasteeltje krijgt hiermee een expliciete presentatie naar haar omgeving. Een stelsel van bruggen verzorgt vervolgens de relatie met deze omgeving en markeert twee historische assen; de oost-west as van de kapel, via de Engelse en Franse tuin en het poortgebouw naar het Mastbos en de noord-zuid as van het kasteeltje in de richting van het tweede carré.

In het tweede carré is een orthogonaal beplantingsschema van walnoten geïntroduceerd, refererend naar de oorspronkelijke boomgaard. Tweede strategische ingreep van het rivitaleringsplan is de positionering van het nieuwe hoofdkantoor van het Waterschap als een element tussen beide carrés, in een richting dwars op het beekdal. Met haar monolithische hoofdvorm en ingetogen architectuur maakt het zich nadrukkelijk los van het historische kasteeltje. Om hier vervolgens middels de noord-zuid as weer mee verbonden te worden. Verbindend thema is bovendien hun beider positionering in het water.

De inrichting van de directe omgeving van de nieuwbouw is sober en wordt bepaald door een langgerekt parkeerveld in dezelfde richting als het gebouw; op het veld worden de de geparkeerde auto’s allen in één richting geordend.
De herstelde orthogonale hoofdstructuur van het landgoed versterkt het contrast met de natuurlijke meander en openheid van het Markdal en geeft de identiteit van het landgoed ‘in splendid isolation’, een hernieuwde betekenis.