Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van MTD Landschapsarchitecten ontvangen? Schrijf je in!

Regentekwartier Eindhoven

compact woongebied tegen Eindhovense binnenstad

Opdrachtgever(s)

  • gemeente Eindhoven
  • Ontwikkelingscombinatie Willemsstraat

Locatie

  • Eindhoven

Oppervlakte

  • 1.3 ha

Jaar van ontwerp

  • 2000 - 2004

Jaar van uitvoering

  • 2003 - heden

Werkzaamheden MTD

  • ontwerp masterplan, inrichtingsplannen en uitvoeringsvoorbereiding
In samenwerking met
van Aken architecten

Werkveld(en)

  • pleinen
  • gebouwen / instellingen

Kaart

compact woongebied tegen Eindhovense binnenstad
Het Regentekwartier is een nieuw, hoogwaardig, compact woongebied dat gerealiseerd is op een oude Philips-terrein, tegen de rand van de Eindhovense binnenstad. In de directe nabijheid van de 'Witte Dame' verrees hier, naar een ontwerp van van Aken architecten, een 30 verdiepingen tellende woontoren; ‘de Regent’, en een aantal orthogonaal geordende bouwblokken met circa 450 appartementen. De gemeente Eindhoven had de ambitie om hier, in de directe nabijheid van de binnenstad, een binnenstedelijk woonmilieu te realiseren dat gekenmerkt zou worden door een hoogwaardige architectuur en inrichting van de openbare ruimte. MTD landschapsarchitecten kreeg hiertoe in 2002 de opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan de openbare ruimte van het Regentekwartier.

het ontwerp
Met het entreeplein van het Regentekwartier, gelegen tussen de 'Witte Dame' en ‘de Regent’, is in het inrichtingsplan ingezet op het creëren van een verblijfsruimte, die zich min of meer losmaakt van de dynamiek en intensieve verkeersbewegingen van haar omgeving; drie pleindelen op verschillende niveaus bewerkstelligen dit effect. De afzonderlijk pleindelen onderscheiden zich wat betreft materiaalgebruik, betekenis en gebruik, waarbij het hoogstgelegen, eigenlijke plein, vooral een betekenis heeft als verblijfsplek. Dit pleindeel is gematerialiseerd in behakte natuurstenen keien binnen een verzinkt stalen omranding, waarbij de lijnontwatering een orthogonaal patroon bepaalt. In een schijnbaar willekeurig patroon staan houten lichtmasten en lange houten banken in dezelfde hoofdrichting. De 15 meter lange banken vouwen zich steeds op een andere manier om een frame, zodat verschillende banken en diverse aanleidingen voor gebruik ontstaan; zitbanken, rustbanken, luierbanken, leunbanken.

Een centrale as verbindt het entreeplein met de rest van het woongebied en de 3 tussen de woongebouwen gelegen binnentuinen. De as heeft een stenig karakter met een loper van behakte natuurstenen keien en centraal in het profiel hoge verzinkt stalen verlichtingsmasten. Vanaf de centrale as worden de binnnentuinen ontsloten die op een ondergrondse parkeergarage gesitueerd zijn. Zij hebben in tegenstelling tot het plein en de as een ‘groen’ karakter. Het beeld wordt in belangrijke mate bepaald wordt door verhoogde gazons, opgesloten door schanskorven en zware antraciet grijze banden. In het gras staan, in een wild verband, magnolia’s, krenten en kersen, die op een verschillende momenten in het voorjaar bloeien. De grasvlakken zijn bereikbaar via schegvormige, getrapte houten vlonders, die tevens de ventilatieopeningen van de parkeergarage verbergen.

Het middelste hof heeft, anders als de twee buitenste hoven, een openbaar karakter. Hier zijn, in tegenstelling tot de meer private hoven, waar halfverharding is toegepast, de verhardingen gerealiseerd in antraciete tegels. De afwisseling van verharding en grasvlakken biedt voor de bewoners van de appartementen. Van bovenaf gezien een aantrekkelijk schouwspel.