Nieuwsbrief Mei 2015

Zuiderpark

Zuiderpark
yggep (id=2)

Maandag 23 februari 2015 is het startsein gegeven voor de herinrichting van de Hoofdstraat in Schijndel. Met de reconstructie van de Hoofdstraat heeft de gemeente Schijndel de ambitie de ruimtelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid van het centrum als woon- en winkelgebied verder te versterken. Eén en ander in het verlengde van de herinrichting van de Markt en realisatie van de Glazen Boerderij (MVRDV / Winy Maas) op het Marktplein.

In 2007 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht van de gemeente Schijndel voor het opstellen van een herinrichtingplan voor de Markt en de omgeving van de Glazen Boerderij (MVRDV / Winy Maas). Een belangrijke randvoorwaarde hierbij was de keuze van de gemeente om het centrum autoluwer te maken en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te versterken.
Inzet voor de herinrichting van de Markt en de Hoofdstraat is het versterken van de identiteit van Schijndel als dorpskern met een landelijke, relaxte uitstraling en met de kerk en glazen boerderij als belangrijke oriëntatiepunten en identiteitsdragers.
Op de hoek van de Hoofdstraat en de Pompstraat, wordt hiertoe ondermeer een verwijzing naar de historische waterpomp geïntroduceerd. Ook worden in het profiel van de Hoofdstraat de tramrails zichtbaar gemaakt in de natuursteen bestrating, refererend naar de stoomtram, die hier eens reed. Tussen de rails worden natuurstenen platen met gegraveerde historische afbeeldingen te liggen, die de geschiedenis en identiteit van Schijndel extra beleefbaar maken.

De reconstructie van de Hoofdstraat zal medio 2015 gereed zijn. In het najaar gevolgd door de aanplant van de bomen.