Nieuwsbrief Mei 2015

MTD 2x in de prijzen
BNA Nieuwsbrief

Thales wint Publieksprijs BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015

In de Wester Gasfabriek maakte de jury 21 mei de uitslag bekend van de BNA Beste Gebouw van het Jaar; Rotterdam Centraal is door verkozen tot het Beste Gebouw van het Jaar. De ontwerpers, Team CS, zijn er in geslaagd een moderne ‘overstapmachine’ te maken. ‘Rotterdam Centraal is in elk opzicht een fantastisch gebouw, dat klinkt als een klok: het Beste Gebouw van 2015’, aldus de juryvoorzitter Wim Pijbes.
De Publieksprijs van de 10e editie ging naar High Tech System Park Hengelo. MTD landschapsarchitecten was verantwoordelijk voor het masterplan, het inrichtingsplan en de uitvoeringsvoorbereiding van de campus. Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten en Reitsema & partners architecten tekende voor de architectuur van het hoofdkantoor en het shared facility center.

Thales Hengelo loopt wereldwijd voorop met hightech innovaties. Een ingrijpende vernieuwing van de verouderde huisvesting past in een strategie die Thales gereed moet maken voor de toekomst. Thales investeert niet alleen in het eigen bedrijf, maar wil door deze ontwikkeling ook de innovatie en samenwerking met andere hightech bedrijven stimuleren.
Het ontwerp voor de campus; het High Tech Systems Park geeft vorm aan de wens van Thales om een stimulerende werkomgeving te creëren, zowel voor haar eigen medewerkers als voor andere bedrijven.
Voor het ontwerp van de campus is het aanwezige landschap een belangrijk uitgangspunt. Basisgedachte is dat de campus een unieke, parkachtige setting biedt voor de kantoren en centrale voorzieningen. De campus straalt hierbij vooral openheid en gastvrijheid uit.
Het inrichtingsplan voor de campus zet in op een verbeelding van het Twentse landschap. De oorspronkelijke boerderij ‘De Zegger’ en een waterpartij in de vorm van een Twentse beek zijn belangrijke en beeldbepalende elementen. Groene dragers zijn de aanwezige monumentale bomen en de historische bomenlaan vanaf de Zegger. Het landschap levert tevens belangrijke uitgangspunten voor de materialisering van de gebouwen, waarbij graniet, hout, beton en staal een belangrijke zijn.
Het ‘Shared Facility Center‘ speelt een belangrijke rol; het is vrij toegankelijk en vormt een meeting place, een brandpunt van activiteiten en een podium voor de uitwisseling van kennis. Op de volledig transparante begane grond lopen binnen en buiten naadloos in elkaar over. Hier bevindt zich het restaurant en de uitgebreide keukenfaciliteit. Door het grote overstek van de verdieping ontstaan beschutte buitenruimtes.
De verdieping met vergaderkamers, een presentatiecentrum, onderwijsruimtes, private dining rooms en een à la carte restaurant met buitenterras heeft een meer besloten karakter.
In het Office-gebouw werken 800 mensen in een flexibele omgeving, waarin kantoor- en industriële onderzoeksplekken elkaar afwisselen. De opvatting is dat je elkaar versterkt door verbindingen te zoeken. Dat geldt voor afdelingen bij Thales onderling, maar ook tussen Thales en de buitenwereld. Het atrium is het centrale ontmoetingspunt, de plek die binnen en buiten met elkaar verbindt.
In mei 2014 hebben de medewerkers van Thales ‘bezit genomen’ van het nieuwe gebouw. Mensen verhuisden al eerder naar hun nieuwe werkplek dan de verhuisplanning. Zo werd het beoogde resultaat van samenwerken direct behaald.

opdrachtgever: Thales Nederland

 

’t Brouwhuis wint 1e prijs in categorie Particuliere Woonbeleving BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015

De 1e prijs binnen de categorie Particuliere Woonbeleving van de BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015 kende de jury toe aan ’t Brouwhuis. MTD landschapsarchitecten was betrokken bij de situering van deze bosvilla op haar kavel en ontwierp de bostuin. Bedaux & de Brouwer architecten tekende in opdracht van Simon en Myra van Esch voor het ontwerp van de bosvilla; INAMATT interieurarchitecten ontwierp het interieur.

Tussen het Speyckven en Brouwkuip ligt in de bossen van de Oisterwijkse vennen te Oisterwijk ’t Brouwhuis; een bosvilla die zich, wat betreft architectonische uitstraling en tuin, maximaal hecht met het bosgebied van de Oisterwijkse Vennen.
Het boshuis bestaat uit een langgerekt hoofdvolume van circa 27 meter lang dat zich wat betreft hoofdrichting los maakt van de van Tienhovenlaan; het bouwvolume staat haaks op de laan dwars op de van Tienhovenlaan die uitkomt bij de entree naar het bosperceel van ‘t Brouwhuis. Hier vormt een schoorsteen het enige accent in het bouwvolume. Het huis richt zich maximaal op het uitzicht op de Brouwkuip aan de andere zijde van de Van Tienhovenlaan. Gevels en zadeldak zijn gerealiseerd in zwart gebeitste planken. Dit materiaalgebruik herinnert en verwijst naar de bosschuur die hier eerder stond. Het interieur van de bosvilla is grotendeels gerealiseerd in licht essenhout.

De bosvilla heeft een min of meer gesloten gevel naar de van Tienhovenlaan en een maximaal open gevel naar de tuinzijde en voegt zich in het boslandschap middels een betonnen plint, die zo’n 0.60 meter boven het maaiveld zweeft. Op een 4tal logische plekken, ontsluiten traptreden deze plint.
De vlonder vormt de overgang van binnen naar buiten; van het huis naar het boslandschap en verbreedt zich op plekken, die daartoe aanleiding geven tot een terras. Hierbij ontstaan een tweetal zeer bijzondere zitplekken. In eerste instantie het terras aan de zuidzijde, op de kop, vanwaar men optimaal zicht heeft op de Brouwkuip. Meer privaat is het terras aan de westzijde van het huis, in aansluiting op de keuken, vanwaar men in de avondzon uitzicht heeft op het bos en het Speyckven. Om de dieptewerking naar het boslandschap te versterken is hier tussen de bomen een waterobject en drinkplek voor vogels en wild gesitueerd.

De aanwezige bomen bepalen de sfeer van de tuin en zijn zoveel mogelijk behouden. Als belangrijk element is een cortenstalen rand geïntroduceerd; die de grens bepaalt tussen de eigenlijke meer cultuurlijke bostuin en het bos. Deze natuurlijk verlopende lijn bepaalt een intensiever onderhouden deel van het grasveld en een half verhard vlak dat de boskavel ontsluit voor auto’s en fiets verkeer.
Als nieuw element is aan de zuidzijde van de tuin een meerstammige noot geïntroduceerd en om de privacy te versterken aan de noordzijde een groenblijvende onderbeplanting van rododendrons. Alleen de entree, in het verlengde van de dwarslaan, wordt gemarkeerd door een poort. De poort bestaat uit een circa 0.45 meter hoge betonnen wand, waarin de letters ’t Brouwhuis zijn uitgespaard, en is voorzien in een zwarten houten poort.

opdrachtgever: Simon en Myra van Esch

Lezing Jeroen Hoefsloot & Han Thijssen bij expositie ‘MAKEN en LATEN’
Lezin Pieter Nieuwsbrief

Afgelopen woensdag 20 mei 2015 gaven landschapsarchitect Jeroen Hoefsloot en Han Thijssen (partner MTD landschapsarchitecten), initiatiefnemers van het gelijknamige boek, in het kader van de expositie 'MAKEN en LATEN' in het ABC Architectuurcentrum te Haarlem een lezing over het werk van tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys. In de lezing belichtten zij de betekenis van het werk van Pieter Buys voor de huidige tuin- en landschapsarchitectuur en voor het bureau MTD landschapsarchitecten in het bijzonder. 

De expositie ‘MAKEN en LATEN werd zondag 12 april geopend door Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water. Pieter Buys (1923 ) wordt gezien als de nestor van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur en is de founding father van Buys en van der Vliet en de voortzetting daarvan; MTD landschapsarchitecten. Vanaf 1952 werkt Pieter Buys achtereenvolgens met de partners Jasper Meijers, Hans Warnau en Bob van der Vliet binnen het bureau en tot 1989; zijn ‘pensioen’ binnen Buys en van de Vliet, Tuin- en Landschapsarchitectuur in ‘s-Hertogenbosch.
Hierna werkt hij tot op de dag van vandaag onafgebroken en vol energie aan het tweede deel van zijn oeuvre en is als 92-jarige nog dagelijks actief als zelfstandig adviseur.

In het werk van Pieter Buys is de invloed van de Deense architectuur duidelijk herkenbaar. De veelvuldige samenwerking met architecten van de Bossche School als Nico van der Laan en Gerard Wijnen en architecten als Jos Bedaux en Pieter Dijkema heeft vervolgens geleid tot projecten, waarbinnen sprake is van een unieke samenhang en dialoog tussen huis en tuin, gebouw en landschap. Tot op de dag van vandaag inspireren het schetsend en ontwerpend onderzoek van Pieter Buys en de tekenstijl met krijt, houtskool en dik potlood nog velen..
In 2008 verscheen er een rijk geïllustreerd boek van zijn werk; ‘Maken en Laten’. De publicatie is onder andere van de hand van Marinke Steenhuis en Jeroen Hoefsloot. Het boek is gedurende de tentoonstelling voor een gereduceerde prijs te koop.

MTD landschapsarchitecten is zich bewust van haar geschiedenis en ook de nieuwe generatie landschapsarchitecten laat zich nog dagelijks inspireren door het werk en de werkwijze van Pieter Buys.
Op 20 mei aanstaande is er om 20.00 uur eveneens in het ABC architectuurcentrum een lezing door Jeroen Hoefsloot en Han Thijssen, initiatiefnemers van het boek ‘Maken en laten’, over de betekenis van Pieter Buys voor de huidige tuin- en landschapsarchitectuur en MTD landschapsarchitecten in het bijzonder.
Jeroen Hoefsloot was vanaf 1985, als landschapsarchitect in dienst van Buys en van der Vliet, de steun en toeverlaat van Pieter Buys en werkte, na het vertrek van Pieter Buys uit het bureau, vele jaren op projectbasis met hem samen. Han Thijssen is één van de partners van MTD landschapsarchitecten en heeft in de afgelopen 25 jaar vele projecten met Pieter Buys tot uitvoering gebracht.

De expositie is nog tot 31 mei 2015 te zien in het ABC architectuurcentrum in Haarlem.
architectuurhaarlem

Bos op het Collectiegebouw Boijmans van Beuningen
Boijmans Nieuwsbrief

MTD landschapsarchitecten ontwerpt samen met en in opdracht van MVRDV aan het daklandschap en de omgeving van het nieuw te bouwen collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark te Rotterdam. Het spectaculaire ronde gebouw, zal worden gerealiseerd in de noordrand van het Museumpark en wordt voorzien van een spiegelende gevel, waarin de omgeving op een bijzondere wijze wordt gereflecteerd.
Het gebouw krijgt, op 32 meter hoogte, een bijzonder daklandschap met een besloten bossfeer; ruwe berken (Betula pendula) en hoge grassen vormen een geïsoleerde wereld, welke toch deel uitmaakt van het Museumpark. Plaatselijk is aan de ‘bosrand’ uitzicht over het park en de skyline van Rotterdam.

Met het ontwerp voor de directe omgeving van het collectiegebouw wordt ingezet op het versterken van de aanwezige as tussen de Kunsthal en het Nederlands Architectuur Instituut. De rechthoekige ruimte rond het collectiegebouw, het voorportaal, wordt net als het dak getransformeerd tot een boswereld van ruwe berken (Betula pendula) en dennen (Pinus sylvestris). Deze boswereld wordt weerspiegeld in het gebouw en versterkt de groene sfeer. De boomeilanden in het boslandschap zijn geschikt als picknickplaats.
Met de realisatie van het collectiegebouw kan de enorme collectie van Boijmans van Beuningen, die in de huidige situatie verspreid is over meerdere depots, verzameld worden binnen één gebouw en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.

Verbreding N279 noord 's-Hertogenbosch / Veghel
N279 Nieuwsbrief

Combinatie de Vaart, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar, heeft binnen een Europese aanbesteding door de provincie Noord-Brabant de opdracht verworven voor het ontwerp en de realisatie van de verbreding van de N279 noord ’s-Hertogenbosch / Veghel van 2 naar 4 rijstroken.
Voor de Europese aanbesteding heeft de provincie Noord-Brabant gekozen voor de innovatieve prestatie– en inkoopmethodiek op basis van sturing op beste waarde, de zogenaamde Best Value Procurement (BVP-aanpak). Met deze methode wordt ingezet op het vinden van de beste Opdrachtnemer (de Expert), die de opdracht zal realiseren conform de projectdoelstellingen, met een maximale benutting van kansen en een maximale reductie van risico’s.
Combinatie de Vaart heeft binnen de aanbesteding het belang onderkend van de inpassing van de weg in het kenmerkende coulisselandschap en bij prestatiebeweringen en kansen hier zwaar op ingezet.
MTD landschapsarchitecten is als onderdeel van het projectteam van Combinatie de Vaart vanaf het begin betrokken bij het aanbestedingstraject. Met verifieerbare prestaties bij eerdere projecten op het gebied van infrastructuur is aangetoond hoe een dergelijke landschappelijke inpassing gerealiseerd kan worden.

Met de verbreding van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel wordt de weg veiliger, verbetert de doorstroming en zal het sluipverkeer door de naast gelegen dorpen afnemen. Daarnaast streeft de provincie bij de verbreding van de provinciale weg naar een duurzame inpassing in het landschap en een sterkere beleving van de naast gelegen rivier de Aa. In een integrale aanpak wordt ook de herinrichting van het ‘Dynamisch Beekdal Hersend en Aaveld’ meegenomen. In dit deelproject van het Waterschap Aa en Maas krijgt de Aa tussen Heeswijk en Berlicum weer de ruimte om te meanderen. Er komen poelen, wandel- en fietspaden en de route en bewegwijzering vanaf de aangepaste N279 richting Kasteel Heeswijk wordt verbeterd.

MTD landschapsarchitecten geeft binnen het projectteam van Combinatie De Vaart met name inhoud aan de landschappelijke inpassing van de N279, aan de herinrichting van het beekdal en aan de architectonische vormgeving van de kunstwerken over de weg, de Zuid-Willemsvaart en de Aa.

De grootschalige verbouwing van de N279 noord duurt naar verwachting tot eind 2017. Vanaf eind april zijn de werkzaamheden ook op de voet te volgen via de speciale website, facebook en twitter.

Herinrichting Hoofdstraat Schijndel
Schijndel Nieuwsbrief

Maandag 23 februari 2015 is het startsein gegeven voor de herinrichting van de Hoofdstraat in Schijndel. Met de reconstructie van de Hoofdstraat heeft de gemeente Schijndel de ambitie de ruimtelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid van het centrum als woon- en winkelgebied verder te versterken. Eén en ander in het verlengde van de herinrichting van de Markt en realisatie van de Glazen Boerderij (MVRDV / Winy Maas) op het Marktplein.

In 2007 kreeg MTD landschapsarchitecten opdracht van de gemeente Schijndel voor het opstellen van een herinrichtingplan voor de Markt en de omgeving van de Glazen Boerderij (MVRDV / Winy Maas). Een belangrijke randvoorwaarde hierbij was de keuze van de gemeente om het centrum autoluwer te maken en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te versterken.
Inzet voor de herinrichting van de Markt en de Hoofdstraat is het versterken van de identiteit van Schijndel als dorpskern met een landelijke, relaxte uitstraling en met de kerk en glazen boerderij als belangrijke oriëntatiepunten en identiteitsdragers.
Op de hoek van de Hoofdstraat en de Pompstraat, wordt hiertoe ondermeer een verwijzing naar de historische waterpomp geïntroduceerd. Ook worden in het profiel van de Hoofdstraat de tramrails zichtbaar gemaakt in de natuursteen bestrating, refererend naar de stoomtram, die hier eens reed. Tussen de rails worden natuurstenen platen met gegraveerde historische afbeeldingen te liggen, die de geschiedenis en identiteit van Schijndel extra beleefbaar maken.

De reconstructie van de Hoofdstraat zal medio 2015 gereed zijn. In het najaar gevolgd door de aanplant van de bomen.

Jop
Jop van Beek en Willem Jan van Ras versterken team MTD

Respectievelijk per 1 juni en 1 augustus komen Jop van Beek en Willem Jan Ras het team van MTD landschapsarchitecten versterken.
Jop van Beek verkreeg zijn opleiding aan de academies Sint Lucas te Boxtel, Sint Joost te Breda en de Academy of Architecture and Urbanism te Tilburg. Na ervaring te hebben opgedaan bij ondermeer Puur Plus Ontwerpers te Amsterdam, Mecanoo architecten te Delft en Claudio Silvestrin architects te Londen en Milaan, begint Jop binnen MTD landschapsarchitecten als ruimtelijk ontwerper en PRmedewerker.
Willem Jan van Ras rondde zijn opleiding af aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp en de Leeds Metropolitan University. Eerder deed Willem Jan ervaring op bij Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten te ’s-Gravenhage en de Delta Vorm Groep te Utrecht. Binnen het bureau begint hij als technisch ontwerper.

Willem Jan